nieuws

arnhem verkoopt vastgoed aan corporatie

regios

Het gemeentebestuur van Arnhem hebben besloten een belangrijk deel van het gemeentelijk vastgoed te verkopen aan woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem.

Per uiterlijk 1 september verwisselen in een keer tussen de 25 en veertig panden van eigenaar voor een bedrag van tussen de 5,5 en 9,6 miljoen euro.Eerder verkocht de gemeente al elf panden met een verkoopopbrengst van in totaal 3 miljoen euro aan de zittende huurders. Als daarbij nog de verkoopopbrengst wordt geteld van een enkel pand waarvoor nog een optie loopt, dan komt de totale opbrengst van de verkoop dit jaar naar verwachting uit op zo’n 13 miljoen euro.Het college is behalve verheugd over de opbrengst van de transactie, ook tevreden over het feit dat nagenoeg alle te verkopen panden zijn verkocht aan een belangrijke maatschappelijke partner. En dat alles, volgens het college, ‘tegen correcte verkoopwaarden en ruim voor de beoogde termijn van 2010’. Daarbij komt dat er voor het overgrote deel van de zittende huurders feitelijk niets verandert. Zij kunnen onverminderd gebruik blijven maken van hun woning of bedrijfspand. De panden worden immers in verhuurde staat overgedragen, waarbij het huidige huurcontract gehandhaafd blijft.Ook woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem is ingenomen met de transactie. Naast de mogelijkheid om vastgoed en grondposities binnen de gemeente te verwerven biedt een dergelijke aankoop de corporatie een goede mogelijkheid om hun maatschappelijke partners van huisvestingsmogelijkheden te voorzien.Tot de verkoop van een deel (iets minder dan de helft) van het gemeentelijk vastgoed werd eerder al besloten als onderdeel van het zogenoemde gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Het geld dat met de verkoop wordt verdiend, gaat in een speciaal potje dat is bestemd voor het onderhoud van het resterende onroerend goed dat om uiteenlopende redenen in gemeentelijk bezit blijft.

Reageer op dit artikel