nieuws

Amsterdam volgt Rotterdamse aanpak stagnerende woningbouw

regios

Om de woningbouw te stimuleren worden de bouwregels en de berekening van de grondprijzen in Amsterdam veel eenvoudiger.

De maatregelen zijn volgens wethouder D. Stadig nodig om aan de 4000 nieuwbouwwoningen per jaar te komen. Tot nu toe gaat het veel te langzaam met de woningbouw in de hoofdstad door lang overleg en talrijke procedures. In 2006 moeten de nieuwe bouwregels zijn ingevoerd. Zo hoopt Amsterdam in navolging van Rotterdam dat er meer en sneller kan worden gebouwd. De grootste verandering ligt in de totstandkoming van de grondprijs. Nu wordt deze bepaald aan de hand van de vrij-op-naamprijs die de projectontwikkelaar voor de woning vraagt minus de stichtingskosten. Het gevolg is dat de gemeente en de bouwer over details moeten praten om woningen betaalbaar te houden. Vanaf 2006 wordt het zo dat een ontwikkelaar zijn plannen kenbaar maakt en de gemeente haar wensen. Aan de hand van de uiteindelijke plannen bepaalt de gemeente de grondprijs. De gemeente zal zich vervolgens niet meer bemoeien met de woningen die op die grond worden gebouwd, zolang er binnen de afgesproken kaders wordt gebouwd. De ontwikkelaar is daarentegen van begin af aan verantwoordelijk voor de rentelast van de grond. Amsterdam is niet bang dat projectontwikkelaars zich alleen maar werpen op duurdere woningen. De stad wijst hierbij in navolging van Rotterdam op afspraken met corporaties en een gemeentelijk raamwerk, die voldoende sociale woningbouw moeten garanderen.     

Reageer op dit artikel