nieuws

Amsterdam in geweer tegen uitspraak Huurcommissie

regios

Het monumentenbeleid van de nationale Huurcommissie kan een ongewenste uitwerking hebben op de huren in een beschermd stadsgezicht.

Dat schrijven de Amsterdamse stadsdeelwethouders in een brief aan minster Dekker van VROM en staatssecretaris Van der Laan (Cultuur). Volgens een uitspraak van de Huurcommissie komen in een beschermd stadsgezicht alle woningen die ouder zijn dan vijftig jaar in aanmerking voor een huurtoeslag van 15 procent als een eigenaar een extra investering heeft gedaan voor de instandhouding van beeldbepalende elementen van meer dan 2268,90 euro. Tot nu toe gingen de Amsterdamse stadsdelen er nog van uit dat de toeslag alleen gold voor woningen in gemeentelijke monumentenpanden. Volgens de Amsterdamse deelwethouders heeft de uitspraak van de Huurcommissie grote gevolgen voor de betaalbaarheid van huurwoningen voor lagere inkomens. Vooral voor stadsdeel Amsterdam-Centrum is dit een probleem, omdat het grootste deel van de binnenstad beschermd stadsgezicht is.Vijf stadsdelen zien er om die reden voorlopig van af om een positief advies uit te brengen over het aanwijzen van een deel van hun grondgebied als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. Het gaat daarbij om belangrijke cultuurhistorische delen van de stad als Plan Zuid van Berlage en Betondorp en de tuindorpen in Noord.     

Reageer op dit artikel