nieuws

Amsterdam Dome levert 1270 arbeidsplaatsen op

regios

De ingebruikneming van het sport- en evenementencomplex Amsterdam Dome in naar verwachting in 2007 betekent een forse economische impuls voor de hoofdstad.

De accommodatie levert de gemeente Amsterdam structureel 1270 arbeidsplaatsen op.Dit blijkt uit het rapport Economische Impact Amsterdam Dome, uitgevoerd door Ecorys-NEI (Nederlands Economisch Instituut). De investering in het gebouw wordt geraamd op 90 miljoen euro. Voorbereiding en bouw van de Amsterdam Dome leveren 2025 mensjaren op aan werkgelegenheid vooral in de regionale bouwnijverheid. Op jaarbasis verwacht de Amsterdam Dome ongeveer 1,2 miljoen bezoekers. Zij komen af op de ongeveer 120 tot 130 evenementen per jaar, waarvan de helft sportevenementen en de helft muziek en entertainment. Deze bezoekers zullen jaarlijks 81 miljoen euro besteden aan entreegelden, overnachtingen, reiskosten en consumpties. Daarvan komt ongeveer viervijfde deel (65 miljoen euro per jaar) terecht in de Amsterdamse economie. De Amsterdam Dome is een initiatief van de gemeente Amsterdam. Een consortium van drie partijen, waaronder JHC Arena Holding (leidende partij), Evata Worldwide Integrated Architectural Design (architect) en Bam Utiliteitsbouw (bouwer, constructeur) is geselecteerd voor de ontwikkeling en realisering van de accommodatie. Het sport- en evenementencomplex wordt met 15.000 zitplaatsen een multifunctionele voorziening waarmee de stad volgens de initiatiefnemers op het gebied van topsport en entertainment internationaal tot de Europese top gaat behoren.

Reageer op dit artikel