nieuws

ambitieuze woningbouwplannen hofstad

regios

Uit interne stukken van de dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag blijkt dat de ambtenaren in de Vlietzone langs de A4 ruimte zien voor 7350 woningen, zo meldt het AD.

Rondom het Prins Clausplein moet een enorm gebied met grote kantoren komen, zoals La Défense bij Parijs. In Kijkduin kunnen rond de 2000 woningen komen. Scheveningen moet de badplaats van zuidwest-Nederland worden. De visserij kan een plaats krijgen in de eerste haven. Daarnaast is er plek voor honderden huizen op het voormalige Norfolkterrein. Eind vorig jaar, toen de gemeenteraad de Structuurvisie voor de toekomst van Den Haag behandelde, werd vrijwel unaniem besloten terughoudend te zijn met woningbouw in deze gebieden. In de Haagse gemeentepolitiek overheerst de mening dat de nu bekend geworden plannen een proefballon zijn van wethouder Norder (PvdA, ruimtelijke ordening), opgelaten met het oog op de coalitieonderhandelingen.De geschetste plannen wijken in belangrijke mate af van eerder gemaakte afspraken. Zo zijn er plannen voor bouwen in de duinen, terwijl de gemeenteraad dat juist niet wilde. Ook gaan de ambtenaren ver in hun voorstellen voor Scheveningen. Waar wethouder Stolte (CDA, Scheveningen) eerder beloofde dat de raad later dit jaar kon kiezen uit twee toekomstscenario’s voor de badplaats, gaan de ambtenaren van zijn collega Norder veel verder. In de nieuwe variant worden er veel meer huizen gepland dan eerder aangegeven.

Reageer op dit artikel