nieuws

Alkmaar draagt grond KooimeerPlaza niet over aan AZ

regios

De gemeente Alkmaar weigert het eigendomsrecht op de grond voor het nieuwe stadioncomplex KooimeerPlaza over te dragen aan eredivisieclub AZ.

Aanleiding is een uitspraak die het Gerechtshof in Amsterdam vorige maand deed. Hierin staat dat de ‘package deal’ die Alkmaar en AZ eind jaren negentig als totaalovereenkomst sloten pas mag worden uitgevoerd als de Europese Commissie in Brussel zich heeft uitgelaten over de vraag of Alkmaar daarmee overheidssteun heeft verleend.Alkmaar gaat in hoger beroep tegen het arrest van het Gerechtshof, maar een uitspraak kan volgens wethouder C. van Vliet anderhalf jaar op zich laten wachten. Ook uit Brussel verwacht hij voor 2006 geen uitsluitsel. Tot die tijd mag de overeenkomst niet worden uitgevoerd. De ‘package deal’ vormt de basis van alle afspraken tussen de gemeente en AZ over KooimeerPlaza. In de overeenkomst is vastgelegd hoeveel geld AZ betaalt voor de grond op de plek van het nieuwe stadion. Ook is erin opgenomen dat AZ meebetaalt aan infrastructurele voorzieningen en dat de club op de plek van het huidige stadion in de Alkmaarder Hout woningen mag bouwen.Van Vliet kan zich gezien de ontstane situatie voorstellen ‘dat de package deal in zijn geheel verdwijnt.’ De gemeente en AZ moeten dan echter nieuwe afspraken maken. De gemeenteraad, die eerder de overeenkomst fiatteerde, moet vervolgens toestemming geven.Vooruitlopend op gesprekken over een alternatief laat de gemeente deze weken de stukken grond die bij alle transacties zijn betrokken opnieuw taxeren. Volgens Van Vliet is dat mede noodzakelijk om de schijn te vermijden dat Alkmaar AZ financieel zou bevoordelen door oude prijzen te hanteren. AZ heeft aangegeven pas te willen beginnen met de bouw als het de grond in eigendom heeft en heeft een aanbod van de gemeente de grond tijdelijk te huren afgewezen. Volgens een woordvoerder beraadt de club zich op de ontstane situatie. De afgelopen jaren zijn talloze procedures gevoerd over KooimeerPlaza. Die concentreerden zich op de bouwvergunning en de vraag of bij het stadioncomplex detailhandel mocht komen. Pas dit jaar keurde de Raad van State alle gevoerde procedures en afgegeven vergunningen goed.

Reageer op dit artikel