nieuws

akkoord voor grootschalige retailontwikkeling venlo

regios

De gemeenten Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum, Venlo en de provincie Limburg hebben een akkoord over de ontwikkelingen in het hart van de Greenport Venlo.

Een van de projecten vormt het 35 hectare omvattende plan voor het retail- en leisurepark Experience Park Limburg van Bouwfonds MAB. Bouwfonds MAB maakte de plannen voor het Experience Park Limburg in juni bekend. De ontwikkeling omvat winkels, evenementen-, uitgaans- en vrijetijdsvoorzieningen. Beleving en try-out staan er centraal. De investering wordt geraamd op in totaal 400 miljoen tot 600 miljoen euro. ‘Het is een voor Nederland uniek en innovatief project, dat grote kansen kan gaan bieden voor de regio’, zei Ad Alderliesten, directeur Projecten van Bouwfonds MAB Ontwikkeling, toen. De gebiedsvisie voor Klavertje 4 wordt de komende tijd uitgewerkt tot een ruimtelijk plan, als aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Over de uitvoeringsorganisatie moeten nog nadere afspraken tot stand komen. De overheden beschouwen de ontwikkelingen in het gebied Klavertje 4 als cruciaal voor de toekomst van de regio. Afstemming tussen de projecten op thema’s als energie, water, groenstructuren en mobiliteit is essentieel. Vanwege het belang van Klavertje 4 willen de betrokken gemeenten en de provincie voortvarend de benodigde procedures doorlopen.Klavertje 4 begon in 1998 en 1999 met vier projecten ten noordwesten van Venlo, te weten de projectvestigingslocaties glastuinbouw Californië (225 hectare te Horst aan de Maas) en Siberië (190 hectare te Maasbree); de uitbreiding van veiling ZON tot Fresh Park (60 hectare te Venlo) en de ontwikkeling van bedrijventerrein Trade Port Noord (240 hectare te Venlo). Deze vier projecten hebben geleid tot de naam Klavertje 4. Inmiddels bestrijkt Klavertje 4 een veel grotere oppervlakte en zo’n tien projecten in het gebied, waaronder een nieuwe ontsluitingsweg en vormt het plan het fysieke hart van de ontwikkeling tot Greenport Venlo. Klavertje 4 is al benoemd tot Voorbeeldproject Agrologistiek en is in de Nota Ruimte benoemd tot agrologistiek cluster Greenport Venlo. Ook is het gebied aangewezen tot Voorbeeldproject Gebiedsontwikkeling. De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 vindt hier plaats.

Reageer op dit artikel