nieuws

Akkoord over verhoging woningbouw Zwolle

regios

De partijen op de Zwolse woningmarkt gaan veel nauwer samenwerken.

Vandaag ondertekenen de betrokken partijen een intentieovereenkomst om te komen tot een samenwerkingsverband. Het Marktpartijenoverleg moet er toe leiden dat er beduidend meer woningen worden gebouwd tot en met 2009 dan de huidige 890 per jaar. Het op te richten Marktpartijenoverleg zal worden bemand door vertegenwoordigers van de in Zwolle actieve woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars en de gemeente. Een vertegenwoordiger van het ministerie van VROM fungeert als extern adviseur. Het overleg komt twee maal per jaar bijeen om de voortgang van de woningbouwproductie en ontwikkelingen op de woningmarkt te bespreken. Naast meer woningbouw is het de bedoeling een adequate marktmonitor voor de Zwolse regio op te stellen. Leden betalen eenmalig 1500 euro entreegeld en een jaarlijkse contributie van 250 euro.     

Reageer op dit artikel