nieuws

afspraken over zuidas-dok onderneming rond

regios

Het Rijk, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Regionaal Orgaan Amsterdam hebben in een bestuursovereenkomst de procedures bekrachtigd voor de oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming.

Het gaat om afspraken over bijvoorbeeld de financiële bijdragen van de partijen en om onderwerpen die in het prospectus voor de Zuidas-Dok Onderneming moeten worden geregeld, zoals het financieel perspectief en de structuur van de onderneming. De bestuursovereenkomst is getekend door minister Dekker (VROM), minister Peijs (VenW), minister Zalm (Financiën), burgemeester Cohen en wethouder Stadig (gemeente Amsterdam), Gedeputeerde Mooij van de provincie Noord-Holland en mevrouw Blankers-Kasbergen, lid van het dagelijks bestuur van ROA. De afspraken zijn vastgelegd over de procedures voor de vaststelling van het prospectus voor de aanbesteding van aandelen in de Zuidas-Dok Onderneming. De bestuursovereenkomst wordt in februari voorgelegd aan de commissie van de gemeenteraad Amsterdam en aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Het Rijk zal de Tweede Kamer informeren over de ontwikkelingen rond de Zuidas-Dok Onderneming. Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben in september 2005 vijf financiële instellingen geselecteerd voor mogelijke deelname aan de Zuidas-Dok onderneming: ABN Amro, Bank Nederlandse Gemeenten, Fortis Bank, ING Real Estate en Rabobank Nederland. De fase van het daadwerkelijk rekenen en tekenen is in het najaar van 2005 begonnen, en wordt in gezamenlijkheid door publieke en private partijen uitgevoerd. Het prospectus vormt de basis voor inschrijving op het aandelenkapitaal van de Zuidas-Dok Onderneming.Het resultaat van de inschrijving voor deelname aan de Zuidas-Dok Onderneming en de vooraf getoonde bereidheid van marktpartijen voor afname van de grond zal beslissend zijn voor het definitieve besluit over de uitvoering van het Zuidas-Dok, waarbij de infrastructuur ondergronds wordt aangelegd (dokmodel). Dat besluit valt naar verwachting begin 2007. In februari 2005 maakten de publieke partijen al de afspraak om de businesscase voor de Zuidas voldoende sluitend te maken voor het dokmodel. De totale investering voor de Zuidas-Dok bedraagt ongeveer 2 miljard euro over een periode van ruim twintig jaar. De uiteindelijke investeringen die marktpartijen zullen gaan doen boven op dit bedrag, bedragen 3 tot 4 miljard euro voor een vastgoedprogramma van ongeveer 1 miljoen vierkante meter. De gemeente draagt ongeveer 400 miljoen euro bij, het Rijk ongeveer 500 miljoen euro. Partijen gaan uit van een subsidiebijdrage van 50 miljoen euro.

Reageer op dit artikel