nieuws

actieplan stedelijke vernieuwing amersfoort

regios

De gemeente Amersfoort en De Alliantie Eemvallei hebben afspraken gemaakt over de aanpak van een aantal wijken in het kader van binnenstedelijke vernieuwing in Amersfoort.

Beide partijen zijn bereid fors te investeren in het project. Ook is een grote rol weggelegd voor de inwoners van Amersfoort. Het gehele project Binnenstedelijke Vernieuwing richt zich op zeven gebieden, waarvan in eerste instantie drie zijn uitgekozen: Liendert-Rustenburg, Schuilenburg-Hogeweg, Randenbroek. Voor deze wijken wordt samen met bewoners en ondernemers een ontwikkelingsplan opgesteld.De gemeente en De Alliantie Eemvallei hebben nu op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de aanpak van het project. Deze afspraken bevatten ook financiële toezeggingen. De Alliantie Eemvallei houdt rekening met een investeringsprogramma van ongeveer 350 miljoen euro. Dit bedrag dekt de kosten voor integrale locatieontwikkeling; onder andere sloop of renovatie van eigen panden en de realisatie van sociale huur- en vrijemarktwoningen. De gemeente zet in op een investering van 35 miljoen euro voor de openbare hoofdinfrastructuur, hoofdgroenstructuur, voorzieningen en Brede School.Binnenstedelijke vernieuwing Amersfoort is een project voor de hele stad, waarbij nauw wordt samengewerkt tussen gemeente en corporaties. Daarnaast bestaat op landelijk niveau de 56-wijkenaanpak van het ministerie van VROM. Dankzij de reeds gemaakte afspraken tussen de gemeente en De Alliantie Eemvallei voor het project binnenstedelijke vernieuwing Amersfoort verwacht de gemeente met Randenbroek-Schuilenburg te kunnen deelnemen aan de 56-wijkenaanpak. Behalve De Alliantie Eemvallei is ook Portaal een van de partijen voor de binnenstedelijke vernieuwing.

Reageer op dit artikel