nieuws

Aanbod kantoorruimte in Twente overstijgt drie keer de vraag

regios

Het afgelopen jaar is de Twentse kantorenmarkt verder verruimd, zo blijkt uit de Vastgoedrapportage Twente 2004, die gisteren in aanwezigheid van minister Sybilla Dekker van VROM is gepresenteerd.

In 2003 is in Twente in totaal bijna 60.000 m2 kantoorruimte opgenomen, een daling van 25 procent vergeleken met 2002. De opname in de eerste helft van 2004 toont hierin geen verandering: in totaal nog geen 26.000 m2. Bovendien is het aanbod met bijna 10 procent toegenomen tot 156.000 m2. Gemeenten die enkele jaren geleden nog vol trots ambitieuze, grootschalige nieuwbouwplannen presenteerden, zetten daar nu fors het mes in. Twente beschikt momenteel over een harde planvoorraad van bijna 135.000 m2. Dit is een daling van bijna 8,5 procent vergeleken met 1 juli 2003. De huurprijzen staan door het toenemende aanbod onder druk maar blijven vooralsnog op niveau, met een verschil ten gunste van bestaande kantoren ten opzichte van nieuwbouw. In 2003 werd gemiddeld 111 euro per vierkante meter betaald, in 2002 115 euro per vierkante meter per jaar. In het eerste halfjaar van 2004 klom de gemiddelde huurprijs weer naar het niveau van 2002. Op 1 juli 2004 werd in Twente ruim 50.000 m2 winkelruimte aangeboden. De opname in 2003 bedroeg in totaal 33.000 m2. Het opnamecijfer zit duidelijk in de lift; in de eerste zes maanden van dit jaar is er al 27.425 m2 winkelruimte opgenomen. Op de markt voor bedrijfsruimten in Twente is eveneens sprake van een opleving. Het aanbod is weliswaar verruimd met 5 procent tot 377.000 m2, maar het opnamecijfer is in 2003 gestegen met 2,1 procent tot 121.000 m2 terwijl in de eerste zes maanden van 2004 al 80.000 m2 bedrijfsruimte is opgenomen. De ontwikkeling van bedrijventerreinen is in Twente in tien jaar niet zo laag geweest. Met de uitgifte van 22 hectaregrond in 2003 is een afname te constateren van 27 procent. Op termijn beschikt Twente over 166 hectare uitgeefbare gronden, waarvoor planologische procedures zijn begonnen die op redelijke termijn kunnen worden gerealiseerd.     

Reageer op dit artikel