nieuws

Moet je willen bouwen nabij een PFAS-bron?

Projectontwikkeling

Zodra er een (nieuwe) norm is voor de verplaatsing van licht met PFAS vervuilde grond is het probleem met dit chemische goedje nog niet opgelost, zo waarschuwt ingenieursadviesbureau Sweco. 

Moet je willen bouwen nabij een PFAS-bron?
Voor de productie van de anti-aanbaklaag in koekenpannen worden PFAS gebruikt.

PFAS staat staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, die onder meer gebruikt worden voor de productie van blusschuim en waterafstotend materiaal. (Bouw)bedrijven zijn in de problemen gekomen sinds ze aan strenge normen moeten voldoen wanneer ze grond verplaatsen die is vervuild met PFAS.

Potentiële bronlocaties

Ingenieursadviesbureau Sweco publiceert vandaag een kaart van Nederland waarop de potentiële bronlocaties van PFAS zijn gemarkeerd. Onder de potentiële bronlocaties vallen onder meer industrieën, vliegvelden en brandweeroefenplaatsen. Veel van de geïnventariseerde potentiële bronlocaties hebben slechts een beperkt risico. Potentiële bronnen met een groot risico bevinden zich veelal  op ‘logische’ plekken, zoals het Botlekgebied, luchthaven Schiphol en industrie rondom Brabantse steden als Tilburg en Eindhoven.

Beperking locatieontwikkeling

Met deze signaleringskaart brengt Sweco de mogelijke risico’s op aanwezigheid van sterk verhoogde PFAS gehalten in de bodem  in beeld. Nabij bronlocaties kan het PFAS gehalte namelijk zodanig verhoogd zijn dat dit risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid en daarmee beperkingen bij locatieontwikkeling. Volgens de PFAS experts van Sweco is dit het volgende hoofdstuk in het PFAS dossier.

Werkbare oplossingen

‘De discussie richt zich nu nog heel erg op het verplaatsen van diffuus PFAS houdende grond’,  aldus Cees Maurits, projectmanager Bodem en Ondergrond bij Sweco. ‘Als daarvoor binnenkort ‘werkbare’ oplossingen zijn gepresenteerd, zal de vraag zich richten op: kan ik hier überhaupt veilig wonen en veilig bouwen? Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden bekeken of de locatie verdacht is op het voorkomen van ‘hoge’ gehalten aan PFAS en die zijn het meest te verwachten nabij bronlocaties.’

Probleem overzichtelijker

Wel verwacht hij dat een nieuwe drempelwaarde het probleem overzichtelijker maakt. ‘Het huidige beeld van ‘Nederland zit op slot’ wordt dan snel verleden tijd en specialisten kunnen hun tijd en energie steken in het voorkomen van verdere vervuiling en de aanpak van de hotspots.’

Foto's

Reageer op dit artikel