nieuws

Bewoners helemaal zen in zeer energiezuinige nieuwbouw

Projectontwikkeling

Bewoner van zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) zijn zeer tevreden over hun woning, zo blijkt uit een woonbelevingsonderzoek van het ZEN-platform waar in het afgelopen voorjaar 302 bewoners uit 31 nieuwbouwprojecten met ZEN-woningen aan hebben meegewerkt.

Bewoners helemaal zen in zeer energiezuinige nieuwbouw

ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, Neprom en NVB Bouw). De doelstelling van het ZEN-platform is het realiseren van Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen, van bijna energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt.

Het streefcijfer van het ZEN- platform – minimaal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – wordt gemiddeld ruimschoots gehaald, zo blijkt uit het woonbelevingsonderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek deelnamen is een 7,9.

Vocht en schimmel

De meerderheid van de bewoners geeft aan tevreden te zijn over de behaaglijkheid en de luchtkwaliteit in de woning. Veel bewoners zijn positief over het comfort. Er zijn relatief weinig klachten over tocht, vocht en schimmel. Opvallend is dat bewoners met balansventilatie (mechanische afvoer en mechanische toevoer van verse lucht) vaker vinden dat zij in een bovengemiddeld comfortabele woning wonen. De negatieve ervaringen met balansventilatie behoren daarmee eindelijk tot het verleden.

Betere geluidsisolatie

Toch zijn er ook punten die volgens de bewoners van ZEN-woningen beter kunnen: betere geluidsisolatie, meer ventilatie in de keuken en de regelbaarheid van de temperatuur. Een ander advies is om meer voorlichting te geven. De toegepaste technieken en installaties zijn voor bewoners vaak nieuw. De bewoners willen daarom uitleg over hoe een en ander werkt, instructies voor de bediening, en heldere uitleg over het beheer en het onderhoud.

Energieverbruik

Voor energiegebruik betalen de deelnemers maandelijks een bedrag tussen minus 50 en 250 euro, met een gemiddelde van 54 euro per maand. Bij woningen met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van nul of lager bedragen de gemiddelde maandelijkse energiekosten 47 euro en bij een woning met een EPC groter dan nul is dat 82 euro. Het gemiddelde maandbedrag voor energie is bij nul-op-de-meter woningen (NOM-woningen) met een energieprestatiegarantie 31 euro. Van de bewoners van deze NOM-woningen betaalt 41 procent geen maandelijkse energiekosten, of krijgt geld terug. Sommige bewoners relativeren de besparingen, omdat er soms nog extra kosten voor onderhoud (filters) of huur of lease van de installatie bij komen, waardoor de besparingen minder groot zijn dan ze op het eerste gezicht lijken.

Reageer op dit artikel