nieuws

Brandbrief bouwers om stikstofproblematiek

Projectontwikkeling

Er moet op korte termijn een noodmaatregel komen om de stikstofproblematiek voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf op te lossen.

Brandbrief bouwers om stikstofproblematiek

Dat schrijft de Aannemersfederatie Bouw & Infra in een brandbrief aan de verantwoordelijke ministers.

De Raad van State verklaarde het Nederlandse stikstofbeleid eerder ongeldig. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep door ging. Bij de federatie kloppen steeds meer aannemers aan die zich zorgen maken over impact van de stikstofproblemen. Dan gaat het volgens de briefschrijvers niet alleen om grote klussen, maar juist ook om kleinere opdrachten.

Volgens de Aannemersfederatie ontstaat er voor de bouw- en infrasector een problematische situatie, ook gezien het nu al jaarlijks oplopend tekort aan woningen en achterstanden bij infrastructurele projecten. De organisatie vrees de nodige faillissementen in de bouwsector als er niet snel wordt opgetreden.

De ondernemersorganisatie verwijt het kabinet daarnaast een ‘zwalkend beleid’ te voeren. Het kan volgens de Aannemersfederatie niet zo zijn dat door dwalend beleid het ene departement stimuleert dat moet worden gebouwd, terwijl door maatregelen van andere departementen projecten worden stilgelegd.

Positief

De federatie noemt het bijvoorbeeld positief dat de regering met het oog op Prinsjesdag met een aantal stimulerende bouwmaatregelen komt. Dat is volgens de organisatie ook goed nieuws voor starters op de huizenmarkt en voor woningcorporaties.

Maar de belangenorganisatie zet daartegenover weer zijn vraagtekens bij de aanpak van problemen met zorgwekkende stoffen zoals PFAS, die grond- en baggerverzet in de weg zit. PFAS is een stof die wordt toegepast in industriële en andere productieprocessen. Door het ontbreken van duidelijke normen en regelgeving ten aanzien van deze stof, die vaak in grond wordt aangetroffen, stellen opdrachtgevers hun opdrachten uit. Ook daardoor komen mkb-aannemers in infra en grondwerk in problemen, ervaart de organisatie.

Reageer op dit artikel