nieuws

BDP haalt bakzeil inzake villawijk Dordrecht

Projectontwikkeling

Ontwikkelaar BDP wilde miljoenen zien omdat de gemeente Dordrecht tussentijds haar bestemmingsplan wijzigde. Maar de Raad van State stelde de gemeente in het gelijk.

BDP haalt bakzeil inzake villawijk Dordrecht
Het gebied aan de zuidrand van Dordrecht waar BPD een villawijk had willen realiseren.

De ontwikkelaars stapten naar de Raad van State, omdat ze forse schade zeggen te lijden door de aanpassing van het bestemmingsplan voor het Belthurepark. BDP Ontwikkeling, dat veruit de meeste poldergrond voor de villawijk kocht, claimt negen miljoen euro van de gemeente Dordrecht. Andere grondeigenaren claimen ook schade, maar hoeveel is niet bekend. De Raad van State oordeelt dat de gemeenteraad de wijziging van zijn visie op de polders (agrarisch houden in plaats van bebouwen) goed onderbouwd heeft. Dit vonnis geeft echter geen uitsluitsel over eventuele schadeclaims. Die kunnen volgens de Raad van State als ‘gewone’ planschade door de gemeente behandeld worden.

‘Het stond de raad vrij om bij dit plan meer gewicht toe te kennen aan belangen waaraan zij eerder minder gewicht toekende, in dit geval de bescherming van het open polderlandschap en de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten van het plangebied’, aldus de Raad van State.

Van 220 naar 94 villa’s

Het plan Golf en Wonen, dateert van 2002 en ging uit van de bouw van 220 villa’s en een golfbaan. Door de crisis werd de bouw uitgesteld. Onder aanvoering van Beter voor Dordt, dat de polders groen wil houden, besloot de gemeenteraad echter het bestemmingsplan (oude plan in PDF) van bouwgrond terug te draaien naar agrarisch gebied. Dit gewijzigde inzicht is vastgelegd in de 2e herziening van de Structuurvisie Dordrecht 2040. Toen de ontwikkelaars dat doorkregen werd op basis van het nog geldende oude bestemmingsplan een nieuw plan ingediend voor 94 villa’s, twee-onder-één-kap woningen en appartementen, zonder golfbaan. Dordrecht wees ook dat plan af, omdat opgevraagde aanvullende gegevens, onder meer over ontsluiting van het gebied, naar de zin van de gemeente te lang op zich lieten wachten. Dat in deze herziening van de Structuurvisie ook is opgemerkt dat de gemeente de ambitie heeft om duurdere woningen toe te voegen, betekent niet dat deze woningen in het plangebied moeten komen, aldus de raad. In een eerste reactie aan RTV Rijnmond laat de gemeente Dordrecht weten ‘blij te zijn met deze uitspraak, die de polders definitief groen houdt’. Overigens hebben de polders ook historische waarde, het oude ‘Land van Dubbeldam‘ werd gevormd tijdens de  Sint Elizabethvloed in 1421. Het behoort tot de oude polders van Nederland en ligt tegen de Biesbosch aan.

Reageer op dit artikel