nieuws

Den Haag tot 180 meter de lucht in met woontorens

Projectontwikkeling

Den Haag tot 180 meter de lucht in met woontorens
Hoogbouw aan Laakzijde station HS, Den Haag

Den Haag maakt serieus werk van zijn hoogbouwplannen rond station Hollands Spoor. In 2020 gaat de bouw van vier woontorens van 130 tot 160 meter aan het station van start, snel gevolgd door twee woongebouwen van 135 tot 180 meter aan de Rijswijkseweg.

Het grootste project met de werktitel HS Kwartier komt aan weerszijden van de stationsentree aan de Laakzijde. Het Belgische Life en de Haagse co-ontwikkelaar Sens Real Estate realiseren hier een vastgoedprogramma van 230.000 tot 250.000 m2. Op de Kiss & Ride-kavel en de locatie van het te slopen complex The Globe komen vier torens van 130 tot 160 meter met voornamelijk woningen maar ook kantoorruimte en horeca. Het voormalige stationspostkantoor naast The Globe wordt omgebouwd tot hotel en andere verblijf- en werkconcepten.

Dit is een Premium artikel, neem een proefabonnement als u het gehele artikel wil lezen. 

Ook in het oog springend is het plan Laakpoort. Op deze locatie langs de Rijswijkseweg staat nu nog het Redhead Technology-kantoor. Dit zogenoemde glaspaleis wordt gesloopt en maakt plaats voor twee woontorens van 135 en mogelijk 180 meter met in totaal 1.500 woningen. De naastgelegen fietsenstalling wordt gesloopt en vervangen door een woontoren van 75 meter hoog met 130 woningen. Naar verluidt worden de onderhandelingen met de beoogde investerende ontwikkelaar voor afname van de gebouwen binnenkort afgerond.

De hoogbouw is onderdeel van een groter plan om hele gebied achter de stationsentree aan de Laakzijde te ontwikkelen tot een hoogstedelijk centrumgebied met veel woningen, voorzieningen, minder autoverkeer en meer groen. Het Haagse stadscentrum moet hiermee ‘een sprong over het spoor’ maken, schrijft verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis in het document. Het plan is vervat in de gebiedsvisie College Campus HS van het Haagse stadsbestuur. De visie voorziet onder meer in de bouw op korte termijn van 7.000 woningen en 80.000 m2 werkvoorzieningen.

Fietsbrug naar Binckhorst

De sprong beslaat het Laakhavensgebied, ingeklemd tussen station HS, het Laakkanaal en de Trekvliet. Dit gebied wordt nu nog gedomineerd door onaantrekkelijke kantoren en bedrijfspanden. Een deel daarvan wordt vervangen door woontorens met een voorzieningenplint. Zo krijgt de Verheeskade langs het Laakkanaal acht woontorens. De belangrijkste straten krijgen betere fiets- en wandelroutes en (meer) bomen. Ook komt er een fietsbrug over de Trekvliet om Laakhavens en de te transformeren Binckhorst met elkaar te verbinden. De bouw van een tweede, nieuwe voorzijde aan de Laakzijde van station HS met een horeca- en winkelplein en een stalling voor 2.500 fietsen is al bezig.

De komende weken worden de plannen verder uitgewerkt. Zodra de geconcretiseerde gebiedsvisie aan de gemeenteraad is gepresenteerd, zal verantwoordelijk wethouder Boudewijn hierover met Vastgoedmarkt Revis praten. Het interview waarin ook marktpartijen hun plannen presenteren zal in het aprilnummer van Vastgoedmarkt verschijnen.

Reageer op dit artikel