nieuws

‘Bouw 200.000 woningen op uitbreidingslocaties Schiphol’

Projectontwikkeling

De bouw van 200.000 huur- en koopwoningen rond Schiphol maakt de uitbreiding van de luchthaven op zee financieel haalbaar.

‘Bouw 200.000 woningen op uitbreidingslocaties Schiphol’

Dat stelt voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer in een verklaring. Hij pleit voor ‘een oranje-verbond’, waarin het kabinet gaat samenwerken met pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, bouwers, Schiphol en KLM.

De bouw van 200.000 woningen op de uitbreidingslocaties die Schiphol nu op het oog heeft biedt ‘grote kansen voor de toekomst van de Randstad en de grote woningbouwopgave waar we voor staan’, aldus de werkgeversvoorman.

Volgens de werkgeversvoorzitter blijkt uit onderzoek dat de ontwikkeling van Schiphol Stad dertien tot zeventien miljard euro aan directe grondopbrengsten kan opleveren. De inkomsten lopen verder op door waardevermeerdering en verhuur van woningen, zegt hij. ‘Op zo’n manier wordt de aanleg van Schiphol op zee interessant voor pensioenfondsen en is het voor de Staat een betaalbaar en realistisch scenario.’

Bijkomend voordeel is volgens hem dat het levensgeluk van mensen toeneemt. ‘Minder herrie, veiliger en met meer waarde’. Hij pleit voor een ‘een Schiphol-wet’ die ervoor zorgt dat het project snel van de grond komt, ‘binnen tien tot vijftien jaar’. De Boer roept op om het plan serieus uit te werken ‘om mensen weer perspectief te bieden met minder herrie en fijnstof in de Randstad’.

De Boer doet zijn aanbeveling naar aanleiding van het mislukken van het overleg over de groei van Schiphol, op 30 januari. Fakton en KuiperCompagnons maakten het plan voor de ontwikkeling woningen rond Schiphol. De berekening van de grondopbrengsten komt van Erik Faber, partner bij Fakton Development.

Volgens Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons is nu het moment om het plan uit te werken. ‘De Noordzee wordt steeds voller met de broodnodige windparken, natuurontwikkeling en steeds meer scheepvaart. Daarom moeten we nu serieus onderzoeken hoe dat allemaal met elkaar te verenigen is. Wij denken dat er twee jaar nodig is voor het maken van het plan en dan kan er een gefundeerd besluit worden genomen. Maar wij denken dat er teveel voordelen zijn om dit nu niet serieus te onderzoeken.’

Reageer op dit artikel