nieuws

10.000 nieuwe woningen rond Haagse stations

Projectontwikkeling

Rond de drie grote Haagse treinstations verrijzen de komende jaren 10.000 nieuwe woningen. Op die manier wil de hofstad het hoofd bieden aan de jaarlijkse bevolkingsgroei van 4 tot 5000 inwoners tot een totaal van 630.000 in 2040, meldt Cobouw..

10.000 nieuwe woningen rond Haagse stations

Woonwethouder Boudewijn Revis presenteerde daarvoor woensdag zijn gebiedsagenda. Die streeft er naar  om het hart van Den Haag te ontwikkelen tot een modern woon-werkgebied.  Er wordt dus niet in de ruimte rond de stad gebouwd, er komt nadrukkelijk geen nieuwe Vinexwijk. Revis wil rond de drie grote stations van de stad bouwen, te weten Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI.  Tesamen duidt hij die gebieden aan met de nieuwe naam Central Innovation District.

Revis heeft hoge architectonische ambities. ‘We kiezen voor mooie gebouwen van goede architectuur, passend in deHaagse traditie’, meldt hij in een officiële verklaring.  ‘Ook willen we gebouwen die bruisen: met open ruimtes op de begane grond war mensen elkaar tegenkomen en het verschil tussen straat en gebouw, tussen buiten en binnen nauwelijks meer opvalt’.

Hij bepleit extra aandacht voor groen op en rond de nieuwe Haagse hoogbouw. ‘Juist door hoog te bouwen is in dat kleine stukje stad meer ruimte voor groene buitenruimte en een aantrekkelijk verblijfsklimaat.’

Vorig jaar gooide Winy Maas van MVRDV al eens een flinke steen in de vijver van de Haagse stadsontwikkelaars en stedenbouwers. Op uitnodiging van Revis schetste hij toen een prikkelend toekomstbeeld met wel honderd nieuwe woontorens. Daardoor veranderde het Haagse Bos in een soort Central Park.

Rond de stations is volgens de wethouder van VVD-huize veel te winnen. Het zijn volgens hem nu onaantrekkelijke versteende plekken in de stad. Met de gebiedsagenda wil Revis kaders zetten voor investeerders en bouwers. Als hun plannen passen binnen de nieuwe Haagse aanpak belooft hij voortvarend mee te werken.

Utrechtse Baan overkluizen

De drie gebieden krijgen van Revis elk hun eigen accent. Het gebied rondom CS richt zich op de mix van Rijksoverheid, bestuur en beleid.  Behalve ministeries bevindt zich rondom het station ook al een dependance van de universiteit Leiden. Wat Revis betreft krijgen die instellingen meer ruimte en daarvoor wil hij onder andere  de Utrechtse Baan, tot nu toe de belangrijkste invalsweg van de stad, overkluizen.  In de Policy Campus Centraal zou zo ruimte moeten ontstaan voor maximaal  2500 extra woningen.

Bij station Laan van Nieuw Oost Indië wil Revis bedrijven concentreren die zich bezighouden met ICT en cybersecurity. Het station zelf moet ook meer allure krijgen en worden uitgerust met een fietsenstalling voor 2500 fietsen. Zo wordt het het natuurlijke startpunt voor de Velostrada, de fietssnelweg tussen Den Haag en Leiden waaraan al jaren wordt gewerkt. De locatie van het oude gebouw van het ministerie van SZW, ontworpen door architect Herman Herzberger, schreeuwt volgens de wethouder om herontwikkeling. In totaal moet de ICT Security Campus plek bieden aan 1200 tot 2000 woningen.

Hollands Spoor

De meeste nieuwe woningen moeten verrijzen rondom station Hollands Spoor. Daar ziet de wethouder plek voor 5000 tot 7000 woningen. Het station, dat nu nog vooral op de oude stad is gericht krijgt daardoor nadrukkelijk een herkenbare ingang aan de kant van de Haagse hogeschool. Het gebied Laakhavens is al sterk in beweging, maar Revis ziet in College Campus HS plek voor zeker tien woontorens.

Reageer op dit artikel