nieuws

Zusterflat Gasthuiskwartier Den Bosch krijgt nieuw leven

Projectontwikkeling

De voormalige Zusterflat aan de Bloemenkamp in ’s-Hertogenbosch wordt verbouwd naar vijftig compacte appartementen.

Zusterflat Gasthuiskwartier Den Bosch krijgt nieuw leven
Zusterflat, beeld Google streetview

De studenten die er nu wonen zullen het pand moeten verlaten. Hiermee krijgt het Gasthuiskwartier in de Bossche binnenstad, verder vorm.

De nadruk bij de realisatie van het Gasthuiskwartier lag tot dusver op het gebied tussen de Nieuwstraat, Zuid-Willemsvaart en Tolbrugstraat. Zo startte in mei de realisatie van de eerste 43 woningen op de hoek van de Zuid-Willemsvaart en het Kardinaal van Rossumplein. De voorgenomen transformatie van de Zusterflat aan de overzijde van de Tolbrugstraat markeert een nieuwe fase. Vof Gasthuiskwartier werkt haar voorkeursscenario voor herontwikkeling van de Bloemenkamp in goed overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch verder uit. Vof Gasthuiskwartier (een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Heijmans) start begin 2019 met de planontwikkeling. Volgens het kadaster was het pand al in handen van Heijmans en AM sinds 2011.

Nieuw leven

Wij zijn voornemens de Zusterflat een nieuw leven te geven, omdat de vorm van het gebouw zich uitstekend leent voor de ontwikkeling van compacte appartementen. Hierdoor kan worden voorzien in de toenemende vraag naar kleinere appartementen in het centrum van ’s-Hertogenbosch’, zegt Marcel Janssen, projectdirecteur Gasthuiskwartier. ‘Het gebouw krijgt uiteraard een nieuwe en passende uitstraling bij de rest van het plangebied. Het transformeren van de Zusterflat brengt bovendien minder overlast met zich mee voor het drukke stadscentrum met haar bezoekers, inwoners en winkeliers, dan het geval zou zijn bij sloop en complete nieuwbouw van dit complex.’Vof Gasthuiskwartier heeft vanaf 2012 studenten de gelegenheid geboden tijdelijke woonruimte te huren in de voormalige Zusterflat op basis van een door de gemeente afgegeven vergunning in het kader van de Leegstandswet. De (maximale) duur van deze Leegstandswetvergunning voor tijdelijke verhuur loopt eind juni 2019 ten einde. De bewoners van de voormalige Zusterflat zijn hierover op 18 december jl. schriftelijk geïnformeerd.

Reageer op dit artikel