nieuws

Bouwer Züblin overspeelde zijn hand op Y-Towers

Projectontwikkeling

Door optimaliseren van het ontwerp zou Züblin op zoek gaan naar bezuinigingen op de bouw van de Y-Towers. Zo was dat bij de gunning afgesproken. Maar na aanpassingen aan het ontwerp van gevel en installaties legde Züblin juist een enorme meerwerk-claim neer.

Bouwer Züblin overspeelde zijn hand op Y-Towers
Bouwpunt Y-Towers Amsterdam

Dat leidde tot de onherstelbare breuk met ontwikkelaar Oviesa Torena, meldt Cobouw.

Dat blijkt uit gesprekken met tal van betrokkenen bij de bouwplaats in Amsterdam-Noord waar drie weken terug de aannemer bruut vanaf werd geschopt. Niemand is erg spraakzaam, steevast wordt er doorverwezen naar een PR-bureau in Wenen dat werkt voor de Oostenrijkse ontwikkelaar. Maar tussendoor ontglipt er toch nog wel eens een splinter informatie die een clou geeft wat zich heeft afgespeeld aan het IJ. Want dat dure PR-bureau laat weten voorlopig geen mededelingen te doen.

Gemeente zit met bouwput in haar maag

Zelfs de gemeente laat weinig los. Terwijl die toch ook vreselijk in haar maag moet zitten met dat gat op een van de meest prestigieuze ontwikkellocaties van Nederland. Pal naast iconen als de Adam-toren en filminstituut Eye.

De drie torenkranen zijn afgelopen weken afgebroken en afgevoerd naar Duitsland

Pierre van Rossum, directeur Grond en Ontwikkeling van de gemeente laat weten de zaak op de voet te volgen. ‘We hebben veelvuldig overleg met Oviesa. We hopen dat de ontwikkelaar spoedig de bouw van het project kan laten hervatten. We houden hen aan de contractueel vastgelegde afspraken.’ Maar daar houdt hij het ook bij. Hoe die contractuele voorwaarden precies luiden daar gaat hij nog even niet op in. Adviesbureau BBN is bij het project betrokken als adviseur.

Y-towers in Overhoeks Amsterdam

De meerwerkclaim was echt exorbitant

Een onderaannemer weet dat er ten tijde van de gunning een aanneemsom is overeengekomen met een voorgenomen bezuiniging. ‘Het ontwerp zou verder geoptimaliseerd worden om de haalbaarheid te vergroten. Die inspanningen richtten zich vooral op de gevel en de installaties’, meldt de zegsman die anoniem wil blijven. ‘Maar toen die herontwerp-exercitie achter de rug was kwam Züblin niet met een besparing maar met een meerprijs. En niet een klein beetje, maar echt een enorme kosten verhoging. Voor zover ik het kan inschatten stond die niet in verhouding tot het extra werk, dat er nodig was. Dat het niet lukte om besparingen te vinden was Oviesa onderwijl ook wel duidelijk geworden, maar dat de meerwerk claim zo groot was, verbaasde iedereen. Het was echt exorbitant.’

Hoewel de torens dicht naast elkaar staan kunnen de Y-Towers gerealiseerd worden als Bold er al staat

Züblin heeft de bouwplaats inmiddels ontruimd en het hek stevig op slot gedaan. De drie torenkranen zijn afgelopen weken afgebroken en afgevoerd naar Duitsland waar de bouwmarkt minstens zo floreert als in Nederland. Daar weten ze wel raad met drie extra torenkranen die plots beschikbaar komen. Ook al het andere materieel en de bouwmaterialen die lagen opgeslagen, zijn inmiddels afgevoerd. De verlaten bouwput maakt een onwerkelijke indruk. Alleen één container met het logo van Strabag, het moederbedrijf van Züblin, herinnert nog aan de aannemer die er ruim een jaar actief was. Verder zijn alle vlaggen, borden en doeken op de bouwhekken met de bedrijfsnaam zorgvuldig verwijderd. De Duitse aannemer met Oostenrijkse moeder, wil duidelijk niet meer in verband worden gebracht met het project. Het strijdtoneel heeft zich verplaatst van de bouwkeet naar kamers bij advocatenkantoren en zalen in rechtsgebouwen.

Bouwpunt Y-Towers Amsterdam

Bouwpunt Y-Towers Amsterdam

Züblin Duitsland achter Nederlandse dochter

‘Er is met Oviesa nog contact over de overdracht en financiële afwikkeling’, laat Theo Broere van Züblin Nederland per e-mail weten. Verder verwijst hij naar een officieel statement van Züblin Duitsland op de website. Dat staat voor honderd procent achter haar Nederlandse dochter en heeft ‘met verbazing kennis genomen van de beslissing van onze opdrachtgever Oviesa, om het project Y-Towers niet samen tot een goed einde te brengen. De opzegging van het contract heeft geen gevolgen voor het voortbestaan en de financiële draagkracht van Züblin Nederland.’

Aan de oostkant van de bouwput gaat aannemer Vorm ondertussen verder met de bouw van de woontoren Bold. De twee projecten delen vanaf het begin de bouwkuip en Vorm heeft met Zublin en Oviesa afgesproken dat de bemaling van de put doorgaat. Directeur Daan van der Vorm laat weten dat er weinig belemmeringen zijn om verder te bouwen. ‘Hoewel de twee torens dicht naast elkaar staan kunnen de Y-Towers later nog gewoon gerealiseerd worden als Bold er al staat. Voor de kopers van onze flats is het natuurlijk wel zuur dat ze dan nog lang ze tegen een bouwput aan zitten te kijken als ze hun woningen betrekken.’

Nieuwe aannemer zal het niet voor minder doen

Hoe reëel het is dat Oviesa bij de huidige overspannen markt een aannemer weet te vinden voor de Y-Towers, durft Van der Vorm niet te zeggen. ‘Dat een andere aannemer niet lichtvaardig het werk over zal nemen zal duidelijk zijn. En het wordt er zeker niet goedkoper door.’

We doen er alles aan om te voorkomen dat er een groot zwart gat ontstaat daar aan het IJ

Van der Vorm gaat er vanuit dat de grond voor de Y-Towers, net als bij Bold is uitgegeven in eeuwig durende erfpacht. ‘Maar wat de precieze afspraken met de gemeente zijn en wanneer die de regie over de bouwput kan overnemen, weet ik ook niet. Daar maakt iedereen zelf afspraken over.’

Zwart gat aan het IJ

De woordvoerder van wethouder Marieke Doorninck van grondzaken en ruimtelijke ordening kan daar ook geen uitsluitsel over geven. Ze laat weten dat de gemeente vooralsnog bezig is geweest met het veilig verlaten van de bouwplaats en het voorkomen van overlast voor de directe omgeving. Dat lijkt een overbodige zorg, gezien de angstvallige stilte die er heerst op dit deel van Overhoeks. ‘We doen er alles aan om te voorkomen dat er een groot zwart gat ontstaat daar aan het IJ’, voegt ze nog toe. ‘Maar de uitkomst van het proces is voor ons ook nog ongewis.’

Reageer op dit artikel