nieuws

AM partner Zaandam voor Kogerveld

Projectontwikkeling

Gemeente Zaanstad heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geselecteerd om mee te denken over de toekomstscenario’s in 2040 van de wijk Kogerveld in Zaandam.

AM partner Zaandam voor Kogerveld

Tegelijkertijd wordt nagedacht over een strategie om dit proces op gang te krijgen en te houden. Kogerveld is onderdeel van MAAK.Zaanstad, een in 2015 gestart initiatief van de gemeente om Zaanstad voor 2040 te revitaliseren op het gebied van wonen, werken en leven.

De gemeente heeft met een marktconsultatie onder vijf partijen een team van stad- en gebiedmakers geselecteerd onder leiding van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Het team gaat meedenken over het gebiedsperspectief en de ontwikkelstrategie voor de wijk Kogerveld in Zaandam.

De Zaanse Kogerveldwijk kent een bijzondere mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. Het is een gebied dat veel potentie heeft volgens AM, maar ook veel versnipperd grondeigendom en onderlinge afhankelijkheden om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen.

AM vervult in het proces onder meer een intermediaire rol tussen stakeholders van het gebied, grondeigenaren en gemeente.  Het bedrijf investeert voor eigen rekening en risico in de samenwerking tot en met de afronding van de ontwikkelstrategie. Nadat een gedragen strategie is ontwikkeld, die door de gemeente is vastgesteld, worden nadere afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

In het verlengde van MAAK.Zaanstad worden in de komende tijd ongeveer duizend woningen bijgebouwd rondom knooppunt Kogerveld. En op termijn nog eenzelfde aantal. Dat betekent nieuwe bewoners met nieuwe wensen. Dit geeft tegelijkertijd ook de mogelijkheid om iets te doen aan de wensen van bewoners, die hier al veel langer wonen of om gevestigde bedrijven te ondersteunen bij het vervullen van hun ambities.

Reageer op dit artikel