nieuws

Den Bosch start aanbesteding EKP-terrein Noord

Projectontwikkeling

Gemeente Den Bosch start maandag 15 oktober 2018 de aanbestedingsprocedure voor het noordelijke plandeel van het EKP-terrein.

Den Bosch start aanbesteding EKP-terrein Noord
Stadswapen Den Bosch

De gemeente, NS en PostNL zoeken een marktpartij of een combinatie van marktpartijen die dit terrein wil kopen en ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met een mix van functies.

De aanbestedingsprocedure kent drie fasen. In de selectiefase kunnen marktpartijen zich tot 10 december 2018 inschrijven. Na deze fase, die tot begin 2019 duurt, worden vier marktpartijen geselecteerd.

EKP-terrein Noord, Den Bosch

EKP-terrein Noord, Den Bosch

In de dialoogfase start een dialoog met de omgeving. Doel is dat de marktpartijen zelf ervaren wat er speelt op het EKP-terrein en de Noordelijke Spoorzone, wat belanghebbenden belangrijk vinden en welke kansen zij zien voor deze locatie. Pas daarna gaan de marktpartijen tekenen en rekenen aan een plan. De dialoogfase duurt naar verwachting tot het voorjaar 2019.

In de gunningsfase wordt de winnende marktpartij geselecteerd op basis van zijn plan, grondprijs en hoe belanghebbenden worden betrokken bij de verdere planvorming. De aanbestedingsprocedure is naar verwachting rond de zomer van 2019 afgerond.

Expeditie Knooppunt van PostNL

Gemeente Den Bosch ging eind 2017 in gesprek met bewoners en belanghebbenden over de toekomst van het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL aan de Parallelweg, ook wel het EKP-terrein genoemd. De resultaten van een zogeheten inspiratiesessie heeft de gemeenteraad eind januari 2018 vastgesteld in het Ontwikkelkader EKP-terrein.

Reageer op dit artikel