nieuws

Van Wijnen bouwt 400 aardgasloze woningen in Deventer

Projectontwikkeling

Van Wijnen bouwt 400 aardgasloze woningen in Deventer
Steenbrugge in Deventer, fase 1.

Van Wijnen bouwt nog eens 400 woningen zonder gasaansluiting in de nieuwe woonwijk Steenbrugge in Deventer. Uiteindelijk komen er 1.200 woningen in de wijk.

Alle woningen in Steenbrugge worden gebouwd zonder gasaansluiting. De vrijesectorwoningen krijgen zonnepanelen en luchtwarmtepompen. De sociale huurwoningen worden aangesloten op een bestaand warmtenet in de wijk Keizerslanden, dat wordt verduurzaamd.

Van de 400 woningen van de tweede fase is de helft straks te koop. Een deel hiervan ontwikkelt en bouwt Van Wijnen. De resterende woningen komen in verhuur, waarvan 35 procent sociaal. Van het woningprogramma wordt 15 procent gereserveerd voor collectie particulier opdrachtgeverschap. Deze verdeling werd onlangs door de gemeenteraad van Deventer vastgesteld in de zogeheten Woonvisie. Naar verwachting gaan de eerste woningen van de tweede fase medio 2019 in de verkoop.

Eerste fase

Van Wijnen ontwikkelt en realiseert in Steenbrugge 130 sociale huurwoningen voor Woonbedrijf Ieder1 en bouwt daarnaast zo’n 100 woningen voor BPD. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd.

Reageer op dit artikel