nieuws

‘Helft elektriciteit kan worden opgewekt op daken’

Projectontwikkeling

‘Helft elektriciteit kan worden opgewekt op daken’
Zonnepanelen op dak

Als alle geschikte daken in Nederland worden bedekt met zonnepanelen, dan kan de helft van de huidige elektriciteitsbehoefte worden opgewekt.

Dat concludeert Deloitte na een analyse van openbare data. In Nederland is 892 vierkante meter dakoppervlak. Hierop kunnen 270 miljoen zonnepanelen worden geïnstalleerd. Die kunnen energie opwekken gelijk aan de helft van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte, rekent Deloitte voor.

Maar 4 procent van de gebouwen in Nederland heeft zonnepanelen op het dak. Deze 3 miljoen zonnepanelen voorzien in minder dan 2 procent van de totale Nederlandse vraag naar elektriciteit. Volgens Deloitte-onderzoeker Sjors Broersen is er veel potentieel: ‘De totale opbrengst van zonnepanelen op de daken van woonhuizen kan 80 petajoule zijn. Dit staat gelijk aan 98 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van woonhuizen.’

Het wordt wel een uitdaging om dat potentieel te benutten, stelt Broersen. ‘Het netwerk heeft nu niet genoeg capaciteit om het energieoverschot te kunnen transporteren. Tegelijkertijd is de opslag van energie nog een uitdaging, omdat batterijen kostbaar zijn en veel nieuwe opslagmethoden nog in de kinderschoenen staan. Dat maakt het lastig om van alle opgewekte energie nuttig gebruik te maken.’

In reactie op de analyse van Deloitte zeggen critici van de energietransitie dat de zon in Nederland te weinig en te pieksgewijs schijnt om traditionele energiebronnen te kunnen vervangen. ‘In Nederland schijnt overdag gemiddeld 30 procent van de tijd de zon’, aldus Dick Thoenes, emiritus hoogleraar chemische technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. ‘Dat is dus gemiddeld 15 procent van het etmaal. Maar dat is nog afhankelijk van de seizoenen. In de winter schijnt minder dan 10 procent van de tijd de zon.’

Kees le Pair, oud-lid Algemene Energieraad en voormalig directeur technologiestichting STW, zegt over de piekbelasting van het elektriciteitsnet door zonne-energie: ‘Bij Breda kwam vorig jaar een zonnecentrale van 1,8 hectare in gebruik. Volgens de bouwers is het piekvermogen 1,6 megawatt. 900 vierkante kilometer zou dan op vol vermogen 80 gigawatt leveren. Dan slaan in Nederland alle stoppen door. Ik meen dat het opgesteld conventionele vermogen in ons land ongeveer 15 gigawatt kan leveren. Op zonnige dagen zou een massa van die stroom gewoon gedumpt moeten worden. ‘s Nachts moeten de conventionele centrales alles doen. In Duitsland rekent men, meen ik, met 10 procent nuttige opbrengst van de zonnecellen. Zelfs dat moet je niet in ons net proberen te proppen, dat is gekkenwerk.’

Kees de Lange, emeritus hoogleraar natuurkunde en voormalig senator, zegt over de analyse van Deloitte: ‘Volstrekte onzin. Maar ach, de rekening voor deze kul zal heus wel voldaan zijn.’

Reageer op dit artikel