nieuws

Ontwikkelaars: wetswijziging nodig voor versnelling woningbouw

Projectontwikkeling Premium

Ontwikkelaars: wetswijziging nodig voor versnelling woningbouw

Brancheorganisatie Neprom bepleit vergaande aanpassingen van de Crisis- en herstelwet en een aantal andere maatregelen met als doel de woningproductie te versnellen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en de betaalbaarheid.

Recentelijk kondigde minister Ollongren van BZK aan dat zij wettelijke maatregelen wil treffen om de woningproductie te versnellen. In reactie daarop stelt de Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, in een brief aan de minister een groot aantal maatregelen voor, waaronder ingrijpende aanpassingen van …