nieuws

Timpaan ontwikkelt gezinsappartementen voor HRW

Projectontwikkeling

Timpaan ontwikkelt gezinsappartementen voor HRW
Timpaan en HRW-tekenen intentieovereenkomst

Timpaan gaat 100 tot 200 duurzame en betaalbare gezinsappartementen ontwikkelen voor het Rotterdams Woongenootschap (HRW).

De partijen hebben daartoe 22 januari een intentieovereenkomst getekend. De appartementen zijn bedoeld voor de middengroep en moeten in of rond het centrum van Rotterdam verrijzen.

HRW wil naar het onder meer in Zwitserland en Duitsland beproefde model coöperatieve huurwoningen realiseren voor zijn leden. De coöperatie werkt zonder winstoogmerk en met huren die op kostprijsbasis worden berekend, en met eigen kapitaalinbreng door de leden. De verwachting is dat op deze manier de huren ongeveer 30 procent lager zullen liggen dan de markthuur voor vergelijkbare appartementen.

De rendementen van ontwikkelaar Timpaan komen niet terecht bij aandeelhouders maar vloeien terug in een stichting. HRW en Timpaan zullen het komende jaar nagaan of de gezamenlijke missie en ambities haalbaar, maakbaar en financierbaar zijn. Bij een positieve uitkomst sluiten ze een vervolgovereenkomst gericht op het opleveren van de eerste woningen in 2021.

De beoogde eerste mijlpaal is het verzilveren van een grondreservering voor coöperatieve huurwoningen. Op basis van het gevoerde overleg met de gemeente Rotterdam en de woningcorporaties is er goede hoop dat dit binnenkort zal lukken. Daarvoor zijn onder meer locaties in Rotterdam-West en Rotterdam-Oost in beeld.

HRW en Timpaan zullen architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven opdracht geven op basis van een concrete locatie en het programma van eisen plannen uit te werken. HRW zal met Timpaan de plannen ter goedkeuring voorleggen an de ledenvergadering van de coöperatieve vereniging.

Reageer op dit artikel