nieuws

‘Zeldzame kans voor groenblauwe metropool’

Projectontwikkeling

‘Zeldzame kans voor groenblauwe metropool’
Hollandpark Diemen. Bron: Snippe Projecten

Met zijn internationale aantrekkingskracht heeft Nederland een zeldzame kans een groenblauwe metropool te ontwikkelen.

Dat betoogt Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning dat zijn twintigjarige bestaan viert. De Groenblauwe Metropool zou zich uiteindelijk uit kunnen strekken over het hele economische kerngebied van Nederland. Van de Randstad tot en met de Brabantse stedenrij, Arnhem-Nijmegen, Food Valley en de regio Zwolle. Met het Groene Hart en de rest van Nederland als aantrekkelijke achtertuin.

Om het groene en blauwe karakter van Nederland ook voor de langere termijn termijn veilig te stellen, is het cruciaal om waar mogelijk in het bestaande stedelijke gebied te verdichten. Hierbij moet dan veel meer dan in de afgelopen decennia (middel)hoogbouw komen.

Ook is uitbreiding van het stedelijke gebied nodig. Vooral omdat de totale behoefte aan woningen en ander vastgoed te groot is om volledig in bestaand stedelijk gebied in te passen.

Ingrijpen is noodzakelijk om de kansen te benutten. Als we op dezelfde weg doorgaan als in de afgelopen vijftig jaar zal met name in de Randstad het grootste dorp van Europa ontstaan, stelt Bureau Stedelijke Planning.

Zie ook het uitgebreide artikel in de decembereditie van Vastgoedmarkt, die 15 december verschijnt.

Reageer op dit artikel