nieuws

College Haarlem kiest voor groene bereikbare stad

Projectontwikkeling

College Haarlem kiest voor groene bereikbare stad
Brinkmannpassage-Haarlem

Met het vaststellen van Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar maakt het college keuzes over de inrichting van de openbare ruimte voor de komende decennia.

Dit is nodig volgens het college omdat ‘Haarlem groeit en we steeds meer eisen stellen aan de inrichting van de openbare ruimte, terwijl de oppervlakte die we hebben hetzelfde blijft’. De keuze om bestaande openbare ruimte anders in te richten kost tijd, daarom wil het college nu richting bepalen, onder andere met keuzes voor groen en spelende kinderen.

De ambitie is een leefbare en aantrekkelijk stad, daarvoor moet de bereikbaarheid goed worden georganiseerd. De visie bevat dan ook voorstellen op het gebied van bereikbaarheid. Zo wordt het doorgaande verkeer gebundeld op een ring. Op die manier worden de wegen rond de binnenstad rustiger, met meer groen en bomen, en geschikt voor fietsers. Verder bevat de visie themakaarten waarop de gewenste structuur voor bijvoorbeeld groen, ecologie en recreatie is geïllustreerd. Ook staan in de visie impressies van een aantal ‘sleutelprojecten’; projecten waarin de verschillende uitgangspunten van de visie samenkomen. De definitieve inrichting van deze plekken ligt nog niet vast. Die zal in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden bepaald, voorafgaand aan de uitvoering van een project.

Reageer op dit artikel