nieuws

’40 procent nieuwbouw Utrecht onder marktprijs verhuren’

Projectontwikkeling

’40 procent nieuwbouw Utrecht onder marktprijs verhuren’
luchtfoto Leidsche Rijn Centrum Your Captain Luchtfotografie

Ontwikkelaars en beleggers bieden aan om in de stad Utrecht 40 procent van nieuwbouwwoningen onder de prijs te verhuren of te verkopen.

Dat staat in een voorstel van Neprom (ontwikkelaars) en IVBN (institutionele beleggers) aan het bestuur van de Domstad. ‘Met dit aanbod willen de marktpartijen bevorderen dat de Utrechtse woningmarkt voor alle doelgroepen toegankelijk blijft en dat de bouw van nieuwe woningen wordt versneld en opgeschaald’, zeggen de brancheorganisaties in een persbericht.

Aanleiding voor het marktinitiatief is het voornemen van het Utrechts college om een zeer strikte regulering van middeldure huurwoningen in te voeren. IVBN en Neprom vinden de regeling van de gemeente te rigide en vrezen dat daardoor juist minder woningen in Utrecht worden gebouwd. ‘In het alternatieve investeringsakkoord dat beleggers en ontwikkelaars op 15 november aan Utrecht hebben gedaan, is er veel meer ruimte voor maatwerk. En er worden niet alleen afspraken gemaakt over middenhuurwoningen, maar ook over sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.’

Ontwikkelaars en beleggers verwachten dat Utrecht daarmee aantrekkelijk blijft voor investeerders en tegelijkertijd een groter deel van de woningzoekenden betaalbaar onderdak kan helpen. De marktpartijen zijn bereid de helft van de grondwaarde in te zetten voor lagere prijzen. Dat betekent dat er middenhuurwoningen kunnen worden gebouwd met een grootte tussen 40 m2 en de 80 m2 met een huurprijs tussen  712 euro en 950 euro per maand. Die huurprijs ligt fors lager dan de huurprijs op de vrije markt. Ook kunnen koopwoningen worden gebouwd met een grootte tussen 40 m2 en de 80 m2, met een verkoopprijs tussen de 160.000 euro en 260.000 euro. Middenhuur en goedkope koop blijven 10 jaar ‘gereguleerd’ en zijn bestemd voor inkomens tot 50.000 euro per jaar.

De marktpartijen stellen enkele voorwaarden aan het akkoord.  Zo mag de financiële haalbaarheid van woningbouwprojecten door de regeling niet in gevaar komen en moet de kwaliteit van de projecten gegarandeerd blijven. Ook willen Neprom en IVBN dat de regeling aangepast kan worden als de marktomstandigheden veranderen. En de marktpartijen zoeken verbinding met de Utrechtse woningcorporaties om de doorstroming te bevorderen en in de nieuwbouw de samenwerking aan te gaan.

Reageer op dit artikel