nieuws

Zuid-Holland tegen woningbouw in niet-stedelijke regio

Projectontwikkeling

De provincie Zuid-Holland roept gemeenten en woningcorporaties op de woningbouw te versnellen binnen bestaand stads- en dorpsgebied. Er zijn genoeg woningbouwplannen om aan de extra vraag van 140.000 woningen tot aan 2025 te kunnen voldoen.

Zuid-Holland tegen woningbouw in niet-stedelijke regio
Zalmhaventoren vanaf Veerhaven Rotterdam

Dat laat provincie Zuid-Holland weten. De provincie ondersteunt gemeenten actief om onder andere leegstaande kantoren en winkels te transformeren naar woningbouw, en wil dat de komende maanden verder intensiveren.

Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (ruimtelijke ordening) is bij vrijwel alle gemeenten de urgentie doorgedrongen dat de woningmarkt in Zuid-Holland oververhit raakt. Maar voor een steeds grotere groep woonconsumenten voldoet het aanbod niet meer. ‘Dit omdat de woningen op de verkeerde plek zijn gebouwd, of omdat de woningen waar behoefte aan is, er simpelweg nog niet staan’, aldus Bom-Lemstra.

Ten opzichte van drie jaar geleden, toen de laatste woonvisies werden beoordeeld, ziet de provincie tegelijkertijd in vooral de niet-stedelijke regio’s een overcapaciteit aan bouwplannen. De provincie stuurt erop dat de woningbouw juist neerslaat in de stedelijke gebieden. Hier is de vraag naar woningen het grootst. De niet-stedelijke gebieden – waar veelal sprake is van vergrijzing en ontgroening – kunnen volgens de provincie alleen bouwen voor de eigen behoefte, en niet om eventuele groei van de stedelijke gebieden op te vangen.

Gedeputeerde Bom-Lemstra: ‘Alle onderzoeken en trends laten zien dat de trek naar de Randstad doorzet en dat die neerslaat in de stedelijke gebieden. We sturen er dus op dat de extra woningen dáár terecht komen.’ Gedeputeerde Staten moeten de visies en programma’s aanvaarden, zodat gemeenten ze zondermeer in bestemmingsplannen kunnen omzetten. Van alle regio’s heeft de provincie alleen de woonvisie van Haaglanden en het bijbehorende woningbouwprogramma in zijn volledigheid aanvaard.

Voor de Rotterdamse regio is de woonvisie aanvaard, met uitzondering van de plannen voor 13.000 woningen na 2020. Het is onduidelijk hoe het aandeel sociale huurwoningen concreet wordt vertaald. Verder wil Voorne-Putten meer woningen bouwen dan de eigen behoefte. Van de woonvisies van de Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aanvaardt de provincie alleen het onderdeel van de eigen behoefte, en dus niet de extra woningen die voor inwoners buiten deze regio’s bedoeld zijn. De Drechtsteden, Midden-Holland en Goeree-Overflakkee hebben nog geen woonvisie.

Reageer op dit artikel