nieuws

VVD wil 100.000 nieuwe woningen Amsterdam

Projectontwikkeling

Binnen tien jaar dienen in Amsterdam 100.000 nieuwe woningen te zijn gerealiseerd. De helft moet bestaan uit middeldure huur en 20 procent uit sociale huur voor vooral studenten.

VVD wil 100.000 nieuwe woningen Amsterdam
AM-project-The-Beacons-op-Zeeburgereiland-in-Amsterdam

Dat blijkt uit het op 2 oktober gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma Durf & Optimisme van de VVD in Amsterdam. Eind oktober stellen de leden het definitieve verkiezingsprogramma vast. VVD-lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 2018 is Eric van der Burg, de huidige wethouder van Grondzaken en Ruimtelijke Ordening.

De overige 30 procent zou in het segment dure huur- en koopwoningen moeten vallen. Volgens Van der Burg moet de 20 procent sociale huur grotendeels bestemd worden voor studenten. Hij stelt dat er met een totaal van 57 procent van de totale woningvoorraad al teveel sociale huurwoningen in Amsterdam zijn. De VVD wil de gesubsidieerde woningvoorraad in 2022 dan ook hebben teruggebracht tot 50 procent.

Dat willen de liberalen bereiken door woningcorporaties 3.000 woningen per jaar te verkopen aan marktpartijen. Om de middeninkomens te helpen, zijn jaarlijks 5.000 nieuwe middeldure huurwoningen nodig. Ook wil de partij meer ruimte bieden aan ‘topwoonmilieus’ en particuliere zelfbouw. De VVD pleit ook voor verduurzaming. Alle nieuwbouwwoningen moeten vanaf 2020 energie-neutraal worden opgeleverd. Woningcorporaties dienen hun gehele voorraad in 2030 energie-neutraal te hebben gemaakt.

Verder wil de VVD opnieuw een herziening van het erfpachtstelsel. Erfpachters moeten de mogelijkheid krijgen met extra korting de grond onder hun huis te kopen. Ook zouden ze de afkoopsom in termijnen moeten kunnen betalen. De zogeheten buurtstraatquote willen de liberalen aftoppen naar 30 procent.

Reageer op dit artikel