nieuws

Eigenaren presenteren ontwerp voor stadswijk Merwede

Projectontwikkeling

Eigenaren presenteren ontwerp voor stadswijk Merwede
Schetsontwerp stadswijk Merwede Utrecht

Zes private eigenaren en de gemeente Utrecht hebben als eigenarencollectief Merwede plannen gepresenteerd voor de gelijknamige, nieuwe stadswijk.

Op basis van de gemeentelijke Omgevingsvisie en de visie van de marktpartijen heeft een ontwerpteam het schetsontwerp stedenbouwkundig plan opgesteld en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. De eigenaren en ontwerpers gaan 29 november 2017 met de stad in gesprek over het plan.

Merwede (deelgebied 5) is een 24 hectare groot gebied en onderdeel van de Merwedekanaalzone, waar de komende jaren tussen de 6.000 en 10.000 woningen verrijzen. Hiermee is het de voornaamste plek waar de groei van Utrecht wordt opgevangen. De stad groeit van 345.000 nu naar 410.000 inwoners in 2030.

Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Paulus Jansen van Utrecht is blij dat private grondeigenaren en de gemeente intensief samenwerken in één van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen van het land. ‘In de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone betrekken we dit schetsontwerp’, belooft Jansen.

Het schetsontwerp omvat een fijnmazig en autovrij stratenpatroon met in de gebouwplinten voorzieningen, bedrijvigheid, creativiteit en winkels. Parkeren vindt alleen plaats aan de rand van de wijk, in garages, waardoor auto’s in deze wijk uit het straatbeeld verdwijnen. Met de aanleg van bruggen over het kanaal, de directe verbinding met Park Transwijk en de aanleg van nieuwe fiets- en wandelroutes wordt de wijk ontsloten. Het plangebied ligt tussen Europalaan, Wilhelminalaan, Kanaalweg en Beneluxlaan.

Het stedenbouwkundig ontwerp houdt rekening met bestaande functies en bijzondere karakteristieken. Vechtclub XL, De Stadstuin en andere (tijdelijke) functies en activiteiten zorgen voor creativiteit, levendigheid en ontmoetingen. Onderzocht wordt of en hoe deze functies voor de wijk behouden kunnen blijven.

Voor de realisatie van Merwede ligt geen kant-en-klaar blauwdrukplan op tafel. Het plangebied is immers geen onbeschreven blad, maar een gebied met gebouwen, functies en gebruikers. De ontwikkeling is stapsgewijs en wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit.

Het plan dat er nu ligt, heeft de status van schetsontwerp en is een tussentijds resultaat. Het plan is mede gebaseerd op gesprekken met betrokkenen die het eerste half jaar van 2017 zijn gevoerd. Het eigenarencollectief werkt het schetsontwerp de komende maanden samen met belanghebbenden verder uit tot een voorlopig ontwerp. Ook komt er een klankbordgroep voor direct belanghebbenden, zoals bedrijven, bewoners en de gebruikers van het kanaal.

Reageer op dit artikel