nieuws

Provast stapt uit outletproject Zoetermeer

Projectontwikkeling

Provast stapt uit outletproject Zoetermeer
Holland Outlet Mall Zoetermeer

Ontwikkelaar Provast trekt zijn handen af van project Holland Outlet Mall in Zoetermeer. De eigenaren van de locatie gaan zich enkele maanden ‘herbezinnen’ op de ontstane situatie.

Dat meldt Provast in een persbericht. De ontwikkelaar zou in opdracht van de eigenaren van het verpauperde Woonhart Zoetermeer voor zo’n 120 miljoen euro een outletcentrum van 31.000 m2 realiseren dat 5 tot 7 miljoen bezoekers per jaar zou moeten trekken. De initiatiefnemers hebben nu besloten hun plannen om het woonhart te herontwikkelen tot een outletcentrum tijdelijk stil te leggen en een periode van herbezinning in te lassen.

In januari keurde de gemeenteraad van Zoetermeer het outletplan nog goed. Sindsdien hebben de eigenaren van het Woonhart en Provast zich in goed overleg met de gemeente zeer ingespannen om de amendementen te verwerken in het plan, aldus Provast. ‘Na ruim zeven maanden moet geconstateerd worden dat het zorgvuldig verwerken daarvan tot gevolg heeft dat de haalbaarheid en planning van het project op gespannen voet staan met de oorspronkelijke uitgangspunten. Als gevolg daarvan heeft Provast besloten zich terug te trekken uit het project. De eigenaren respecteren dit besluit.’

Diverse factoren spelen hierbij een rol, vervolgt de ontwikkelaar. ‘Door de veelheid van partijen en belangen is een zeer zorgvuldig proces ontwikkeld, waarin verschillende tegenstrijdige belangen om voorrang vechten. Dat zorgt voor complexiteit en een steeds verder opschuivende planning. De gemeenteraad wenst pas een overeenkomst met de initiatiefnemers te sluiten nadat met de woningeigenaren in de VvE’s van de woontorens overeenstemming is bereikt. Gezien aard van hun eisen en wensen en de juridische structuur blijkt dit niet op korte termijn mogelijk.’

Verder veroorzaakt de vertraging onzekerheid onder de bestaande winkelhuurders van het Woonhart en vermindert de belangstelling bij eindbeleggers. Ook de wens om kosten te verhalen op de initiatiefnemers en betaling daarvan in een vroeg stadium te eisen zorgen voor een situatie waarin overeenstemming tussen partijen veel energie en tijd vergt. De initiatiefnemers blijven van mening dat Holland Outlet Mall een grote bijdrage kan leveren aan de revitalisering van de binnenstad en de werkgelegenheid in Zoetermeer.

Reageer op dit artikel