nieuws

‘Package deals’ met ov en woningbouw nodig

Projectontwikkeling

Een van de beste manieren om Metropoolregio Rotterdam Den Haag economisch sterk te houden is nieuwe openbaarvervoerlijnen te combineren met woningbouw.

‘Package deals’ met ov en woningbouw nodig
Nieuw metrostation Den Haag

Dat is een van de conclusies uit de eindrapportage MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag. De eindrapportage geeft belangrijke adviezen om door een beter bereikbaarheid metropolitane regio met een hoogwaardige leefkwaliteit en kansen voor alle inwoners te realiseren.

Het achterliggende doel daarbij is een optimaal vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven, als impuls voor versterking van de agglomeratiekracht. De onderzoekers noemen de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met woningbouw een van de krachtigste economische impulsen voor de regio. Het rapport spreekt daarbij van ‘package deals’: nieuwe HOV-lijnen in combinatie met verstedelijking. Zo heeft de nieuwe metrolijn tussen Den Haag en Rotterdam de woningbouw langs deze lijn de afgelopen jaren al flink gestimuleerd.

Ook pleiten de onderzoekers voor maximale verdichting nabij HOV-stations (trein, light rail, metro en tram) en verdichting binnen bestaand bebouwd gebied. Minimaliseer woningbouw buiten bestaand bebouwd gebied, stellen de auteurs voor. Tot 2040 heeft de metropoolregio nog 300.000 woningen nodig, waarvan al concrete plannen zijn voor 100.000. Den Haag heeft een behoefte van 50.000 woningen tot 2040. Tussen Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI moeten 18.500 nieuwe woningen komen.

Infrastructurele ingrepen zijn ook nodig. Den Haag zou het Schenk-viaduct direct moeten laten aansluiten op de centrumring. Het viaduct dat dwars door de stad snijdt, zou het beste door een tunnel kunnen worden vervangen. Het te transformeren bedrijventerrein de Binckhorst moet een tramverbinding krijgen met het centrum.

Ook Scheveningen Haven en het Westland moeten beter met ov worden ontsloten. Rotterdam zou haar ov-corridors moeten doorontwikkelen en transformatiegebieden ontsluiten. Nieuwe oeververbindingen naar west, oost of Krimpen zijn nodig. De onderzoekers pleiten ook voor de aanleg van het nieuwe Station Stadionpark in Rotterdam-Zuid.

Reageer op dit artikel