nieuws

Druk op nieuwbouwmarkt grootst sinds 2005

Projectontwikkeling

De druk op de nieuwbouwmarkt is sinds 2005 niet meer zo groot geweest. Een koper kan gemiddeld nog maar kiezen uit twee aangeboden nieuwbouwwoningen tegen tien eind 2012.

Druk op nieuwbouwmarkt grootst sinds 2005
Nieuwbouw in Berkel

Dat schrijft OTB/TU Delft in de op de TU Delft-website gepubliceerde Monitor Koopwoningmarkt Tweede Kwartaal. De krapte-indicator is sinds eind 2012 gedaald van ruim 10 naar 2,4 in het eerste kwartaal van 2017. In het eerste kwartaal van 2017 (de meest actuele beschikbare gegevens) zijn bijna 7.700 nieuwbouwwoningen verkocht, ofwel een daling van 18 procent ten opzichte van het voorliggende kwartaal en een daling van 6 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2016. In het tweede kwartaal rekent OTB op 8.000 verkopen.

Tussen medio 2013 en medio 2015 stegen de nieuwbouwverkopen nog. De laatste twee jaar zet deze trend zich niet door, maar is eerder een stabilisatie of een dalende tendens te herkennen. Toch is een verdere stijging te verwachten gezien de grote en oplopende druk op de markt van bestaande koopwoningen. Na de forse stijging in het vorige kwartaal, stijgt de gemiddelde verkoopprijs op de nieuwbouwmarkt in het eerste kwartaal van 2017 slechts minimaal (+0,1 procent).

De gemiddelde prijs van verkochte nieuwbouwkoopwoningen ligt met 288.300 in het eerste kwartaal van 2017 nog steeds 5 procent onder het niveau van medio 2008. Voor heel 2017 rekent OTB op een gemiddelde prijsstijging van 7 procent op de gehele koopmarkt. De nieuwbouwproductie vormt het knelpunt voor het uitblijven van een sterk herstel op de markt van nieuwbouwkoopwoningen. Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning wordt verleend, zat vanaf medio 2013 flink in de lift, maar daalde onverwachts en fors in het derde kwartaal van 2015.

Daarna liep het aantal op kwartaalbasis maar langzaam op. In het vierde kwartaal van 2016 (de meest recent beschikbare gegevens) springt het aantal nieuwbouwkoopwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, plotseling naar 11.600. Dit betekent een stijging met 43 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2015. Het is nu nog de vraag of dit een startpunt betekent voor een toenemende productie van nieuwbouwkoopwoningen in de komende kwartalen, of dat er sprake was van een eindejaarsspurt.

Het aantal aangeboden en verkochte nieuwe koopwoningen is in de afgelopen kwartalen maar mondjesmaat opgelopen. In het eerste kwartaal van 2017 zakte het aantal opgeleverde koopwoningen van 6.900 naar 6.600. Als mogelijke oorzaken voor het uitblijven van een groeispurt in het koopsegment van de nieuwbouwmarkt worden veelal genoemd een gebrek aan bouwcapaciteit, gebrek aan financieringsruimte, hoge grondprijzen, een tekort aan beschikbare bouwplannen of (her)onderhandelingsperikelen bij het uitwerken van nieuwe bouwprojecten, aldus OTB/TU Delft.

Reageer op dit artikel