nieuws

Bouw nieuwe huisvesting RIVM en CBG van start

Projectontwikkeling

De bouw van de huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) begint in de week van 4 september.

Bouw nieuwe huisvesting RIVM en CBG van start
Nieuwbouw voor het RIVM langs de A27 in Utrecht.

Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De glazen toren van achttien verdiepingen verrijst op Utrecht Science Park. De eerste heiwerkzaamheden duren ongeveer vijf weken. De totale bouwtijd is ongeveer vier jaar. De beschikbaarheid van de nieuwbouw wordt verwacht in het najaar van 2021.

De realisering is in handen van consortium StruktonHurksHeijmans (SHH). Over de financiële gevolgen van het zogeheten trillingenvraagstuk hebben het RVB en SHH onlangs overeenstemming bereikt. Dat gebeurde met de geschillenprocedure van de DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Het RVB en SHH ronden deze procedure binnenkort contractueel af.

De laboratoriumapparatuur van het RIVM is zeer gevoelig voor trillingen. Het is dus van belang dat het nieuwe complex zo wordt gebouwd dat trillingen de werking van laboratoriumapparatuur niet verstoren. Eind 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Het vinden van de oplossing voor dit vraagstuk bleek complex en heeft daardoor veel tijd gekost, meldt het Rijksvastgoedbedrijf.

SHH neemt maatregelen om het trillingenvraagstuk op te lossen. De funderingspalen worden groter en langer en er komen luchtspouwen in de bodem rondom het gebouw. Ook verschuiven de toren en de vleugel met specifieke laboratoria 20 meter zuidwaarts ten opzichte van het vorige ontwerp. Door deze aanpassingen begint de bouw twee jaar later dan gepland en zal de bouw één jaar langer duren.

Het consortium ontwerpt, bouwt, financiert, onderhoudt en exploiteert de nieuwbouw voor de duur van 25 jaar in een publiek-private samenwerking met de rijksoverheid. Het ontwerp voor de nieuwbouw heeft de hoogste score behaald op het gebied van duurzaamheid (Breaam niveau Outstanding).

Reageer op dit artikel