nieuws

Nieuwe directie Het Nieuwbouw Platform

Loopbaan

Rob van der Schoot vertrekt met ingang van 1 september bij Het Nieuwbouw Platform, het internetplatform voor  nieuwbouw koop- en huurwoningen.

Nieuwe directie Het Nieuwbouw Platform

Adjunct-directeur Daan van den Brand neemt een groot aantal van zijn operationele taken over en blijft het aanspreekpunt voor alle zakelijke contacten. Jan Fokkema, directeur branchevereniging Neprom, vervult op verzoek van het dagelijks bestuur tijdelijk de directiefunctie, totdat de definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Van de Schoot was sinds de oprichting in 2006 als directeur nauw betrokken bij Het Nieuwbouw Platform en de landelijke website Niki.nl. Recentelijk is hij aangetreden als bestuurder bij 113, de zelfmoordpreventielijn.

Ruim 80 woningontwikkelaars en beleggers plaatsen alle nieuw te koop en te huur aangeboden woningen op de centrale internet-hub die het Nieuwbouw Platform is. Vanuit het platform worden de nieuwbouwwoningen doorgeplaatst naar nagenoeg alle consumentensites, zoals Funda, Nieuwbouw-Nederland, AmsterdamWoont, GroningenWoont, UtrechtWoont en honderden project- en gebiedssites.

Het Nieuwbouw Platform vervult daarmee een essentiële rol bij het verbinden van ontwikkelaars, beleggers en potentiële nieuwbouwkopers en -huurders. Speerpunt voor de komende jaren is het verzamelen en ontsluiten van data met betrekking tot de aangeboden nieuwbouwwoningen en de potentiële nieuwbouwkopers en huurders, ten behoeve van de deelnemende partijen.

Reageer op dit artikel