nieuws

Nieuwe bestuursleden De Vernieuwde Stad

Loopbaan

Anne Wilbers en Bert Halm zijn per 1 juli 2018 de twee nieuwe leden van het dagelijks bestuur van De Vernieuwde Stad. Nieuwe voorzitter is Cees van Boven (Woonzorg).

Nieuwe bestuursleden De Vernieuwde Stad
Anne Wilbers

De Vernieuwde Stad is het samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Wilbers, bestuursvoorzitter van Mooiland, en Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard, volgen Marien de Langen (Stadgenoot) en Bert Wijbenga (Woonbron) op. Zij hebben hun maximale termijn er dan op zitten. Marien de Langen en Bert Wijbenga traden in 2012 aan.

Onder het voorzitterschap van De Langen heeft De Vernieuwde Stad veel maatschappelijke ontwikkelingen rond het stedelijk wonen en het activeren van onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring geagendeerd. Wijbenga heeft een belangrijke rol gespeeld in het prominent op de agenda krijgen van vraagstukken rond ordening, governance en duurzaamheid.

Anne Wilbers (55), van het landelijk werkend Mooiland en voorheen directeur bij woningcorporatie De Alliantie, ziet veel toegevoegde waarde in het samenspel in de corporatiesector. Bert Halm (55) zet zich graag in voor de vernieuwing van steden en heeft een bijzondere belangstelling voor verduurzaming van de woningvoorraad.

Vanaf 1 juli 2018 bestaat het bestuur van De Vernieuwde Stad dus uit: Cees van Boven, voorzitter (Woonzorg Nederland), Anne Wilbers (Mooiland), Bert Halm (Eigen Haard) en Willem Krzeszewski (Staedion), ondersteund door secretaris Yves Vermeulen (DVS).

Reageer op dit artikel