nieuws

Vastgoedbibliotheek: Pas verschenen

Loopbaan

Vastgoedbibliotheek: Pas verschenen

Maandelijks verschijnen nieuwe publicaties in de Vastgoedbibliotheek van de Amsterdam School of Real Estate (Asre). Hier een greep uit de meest recente publicaties.

Survival of the fittest

Sophie Dellaert

Een onderzoek naar de samenhang tussen een veranderende omgeving, innovatie en de ‘survival of the fittest’ uit de evolutietheorie van Darwin (pdf, 67 pagina’s).

Institutionele beleggers zullen niet ‘overleven’ ofwel voortbestaan op het moment dat ze zich niet flexibel en zelfstandig kunnen aanpassen (innoveren) aan een veranderende omgeving, ontstaan als gevolg van de financiële crisis en deze veranderende omgeving, die geleid heeft tot zichtbare innovaties. Deze zijn (in meer of mindere mate) geïmplementeerd binnen de interne organisatie van institutionele beleggers, zodat de strategie die ‘extern’ gevoerd wordt op termijn dynamisch kan worden. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om ‘fit’ te zijn en dit ook op langere termijn te blijven. De invloed van institutionele complexiteit op ‘fit’ zijn en blijven is beperkt. Enerzijds wordt er getracht om een goede balans te vinden tussen invloed en innovatie. Anderzijds is er binnen de institutionele complexiteit een toekomstvisie ontstaan, die innovaties voorop zet. Institutionele beleggers zijn bezig om kleine stapjes vooruit te zetten in het proces van ‘overleven’ binnen de theorie van Darwins ‘survival of the fittest’. Dit is ook nodig, anders wordt voortbestaan bedreigd.

Scriptie in het kader van de MRE-opleiding, jaargang 2015-2017, aan de Amsterdam School of Real Estate.

De invloed van universitaire kennisclusters op de Nederlandse kantorenmarkt

Maarten Nauta

Universiteiten zijn een belangrijkste kennisbron en dragen via hun valorisatiebeleid zorg voor commercialisatie van kennis en stimulering van de regionale economie. Bedrijven willen profiteren van kennis spill-overs vanuit de universiteit. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat bedrijven bereid zijn om een premie te betalen voor deze kennis (pdf, 57 pagina’s).

In de steden Leiden, Delft, Maastricht en Enschede wordt namelijk gemiddeld een 8 procent hoger transactiehuurprijs gerealiseerd voor kantoorobjecten op een universiteitscampus. Tussen de 0 en 750 meter van een universiteit op een universiteitscampus wordt zelfs een 12 procent hogere transactiehuurprijs voor kantoren gerealiseerd en tussen de 750 en 1000 meter ligt de transactiehuurprijs 9 procent hoger.

Scriptie in het kader van de MRE-opleiding, jaargang 2015-2017, aan de Amsterdam School of Real Estate.

Meer informatie:
www.vastgoedbibliotheek.nl

Deze website is onder deel van de website van de Amsterdam School of Real Estate. In de rubriek Nieuwe Titels staat een selectie uit de literatuur database van de Amsterdam School of Real Estate.

Deze rubriek verscheen in Vastgoedmarkt van februari 2018.

Reageer op dit artikel