nieuws

ASRE legt toekomstvisie voor aan stakeholders

Loopbaan

Maatwerk, flexibiliteit en coaching. Dat zijn de sleutelwoorden in de toekomstvisie M(S)RE 2022 die de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) de komende maanden verder ontwikkelt en voorlegt aan studenten, alumni en werkgevers. Ook wil het toonaangevende opleidings- en kennisinstituut voor de vastgoedsector een ‘leven lang de kennispartner zijn’ van alle ASRE-afgestudeerden.

ASRE legt toekomstvisie voor aan stakeholders

’De ASRE is ontstaan uit de sector en wil de sector ook graag direct betrekken bij de volgende fase. We willen een opleidingsbouwwerk optrekken voor de toekomst’, zegt Leo Uittenbogaard, algemeen directeur van de ASRE, enthousiast. Het ‘bouwwerk’ verbindt master- en praktijkgerichte opleidingen aan blended courses en biedt de student de mogelijkheid tot Life Long vastgoedLearning. Naast maatwerk en modulair onderwijsaanbod vormt ‘de docent als coach’ een belangrijk element in de toekomstvisie. ‘Er komt meer interactie met studenten. Maar daarvoor moesten we eerst onze blended courses op de rit hebben voor de overdracht van basiskennis, zodat de docenten binnen de opleidingen meer tijd vrij krijgen voor hun rol als coach.’

Permanente vernieuwing vormt al jaren het devies binnen de Amsterdam School of Real Estate. De ASRE wil de kennispartner zijn en blijven van alle ASRE-afgestudeerden. Sinds in 1989 de eerste opleiding in de Vastgoedkunde startte, zijn 3.500 mastergraden, diploma´s en certificaten verstrekt.

50 jaar werken

Volgens Uittenbogaard worden, door het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, carrières van 50 jaar de standaard. ‘Degenen die nu met een mooi diploma op zak de arbeidsmarkt betreden, zullen naar verwachting ruim 15 jaar ouder worden dan degenen wiens plaats zij door pensionering innemen. Elk decennium worden we namelijk drie jaar ouder. Life long learning wordt door deze ontwikkeling nog belangrijker dan het al is.’

Vorig jaar introduceerde het opleidings- en kennisinstituut voor de vastgoedsector al een aantal zogenoemde blended opleidingen, een mengvorm van online learning en plenair onderwijs. Dat zijn korte opleidingen om eventuele basiskennislacunes op te vullen. Verwacht wordt dat researchpapers, die de actuele stand van zaken weergeven, daarbij deels de rol van theoretische studieboeken overnemen binnen het onderwijs.

Alumni-bijeenkomsten

Ook werden in 2017 met succes de bijeenkomsten over actuele onderwerpen voor alumni op een andere leest geschoeid. Dit krijgt op 19 april een vervolg met een alumnibijeenkomst over assetmanagement. In het najaar staat een tweede alumnibijeenkomst nieuwe stijl op de rol.

Komende maanden kijkt de ASRE of de voorstellen om ook de opzet van de MRE- en MSRE-opleiding  te vernieuwen, op draagvlak kunnen rekenen bij studenten, werkgevers en andere stakeholders. Voor de volgende generatie studenten zijn ‘on demand’ diensten vanzelfsprekend geworden, licht algemeen directeur Leo Uittenbogaard de achtergrond toe. ‘Men is gewend aan het afnemen van een dienst naar keuze en op het moment dat het uitkomt. Kennis vergaren via online courses wordt ook gebruikelijker. Hiermee verandert de aloude wens van maatwerk en flexibiliteit in een harde eis.’ De ASRE wil de mogelijkheden onderzoeken om de masteropleidingen te splitsen in meerdere en kortere los te volgen modulen.

Complexe processen

Maar de ASRE heeft ook te maken met de opleidingseisen van het werkveld. Werkgevers hechten naast kennis en persoonlijke ontwikkeling ook aan de vaardigheid om die kennis toe te kunnen passen in de werksituatie. In toenemende mate springt daarbij de wens om samen te kunnen werken in complexe processen er uit. Naarmate het vakgebied verder professionaliseert wordt de afhankelijkheid van andere – steeds deskundiger wordende – stakeholders groter. ASRE wil daarom meer aandacht besteden aan het implementeren van kennis in veranderingsprocessen.

Voor de MRE-opleiding betekent dat volgens Uittenbogaard uitbreiding van de managementcomponent en voor de MSRE meer aandacht voor het implementeren van actuele ontwikkelingen in complexe ontwikkelings- of beleggingsprocessen.

Hoger aanvangsniveau

Het werkveld verwacht steeds meer van ASRE-afgestudeerden. Voor de ASRE betekent dit dat ruimte voor nieuwe thema’s en voor verdieping van bestaande onderwerpen in de programma’s gemaakt moet worden. Dat kan door het aanvangsniveau scherper te stellen. De toelatingsvoorwaarden worden daarmee volgens de ASRE-directeur strenger maar gelijktijdig zal de ASRE meer online courses aanbieden om de eventuele kennislacunes op te vullen. Inleidende colleges volgt men thuis. De kennisverdieping zal verlopen via de specialisatievakken binnen de MSRE die een zwaarder gewicht krijgen. Onder andere door meer aandacht te geven aan recente onderzoeksresultaten.

Om in te spelen op de veranderingen en inhoudelijk te blijven voorlopen is de ASRE nu al bezig met het idee om de tweejarige MRE-opleiding voor de nieuwe generaties studenten te splitsen in een jaar met een zeer intensief groepsproces waarbij strategy en leadership in real estate centraal staan en een jaar dat individueel en flexibel ingevuld kan worden. In dit tweede jaar wordt meer ‘on demand’ kennis aangedragen die een bijdrage kan leveren aan het formuleren van een innovatief business plan als oplossing voor een organisatievraagstuk.

Innovatief business- of beleidsplan

Er zal nog meer gebruik worden gemaakt van de kennis van de groep, licht Uittenbogaard toe. Om de toepassing van kennis te stimuleren wordt onderzocht of de scriptie vervangen kan worden door een afstudeerproject over een strategisch of beleidsvraagstuk binnen de eigen organisatie. Een sterk onderscheidend element van de MRE wordt dan dat men bij inschrijven al een voorstel voor een dergelijk plan moet indienen en vervolgens de keuzevakken kiest uit het MSRE-pallet die ondersteunend zijn aan dit persoonlijk traject.’

ASRE academic partner Young Talent Award

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is academic partner van de funda in business/ Vastgoedmarkt Young Talent Award. Deze Award dient als stimulans voor jongere vastgoedprofessionals om hun carrière verder vorm te geven. Sinds 2014 reikt de ASRE een waardecheque uit aan de winnaar om zo bij te dragen aan het verder uitbouwen van zijn of haar carrière.

Ieder jaar wordt op de Provada na afloop van het slotdebat de Young Talent Award winnaar gekozen. Leo Uittenbogaard, algemeen directeur ASRE, reikt de waardecheque uit. Hij zegt over deze prijs het volgende: ‘De vernieuwing van het vak komt van jonge professionals die de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en de kans krijgen om vorm te geven aan hun ideeën. Het zit in het DNA van de ASRE om dat te faciliteren met inhoudelijke bagage.’

Aanmelden

De jury van de Young Talent Award nodigt organisaties uit hun grootste vastgoedtalent te nomineren voor de funda in business /Vastgoedmarkt Young Talent Award 2018. Kandidaten moeten over tenminste vijf jaar relevante werkervaring beschikken en jonger zijn dan 37 jaar.

De inschrijving sluit op 2 februari 2018. In de week van 12 februari kiezen de jury en de redactie van Vastgoedmarkt vijf kandidaten uit de aanmeldingen. Hun namen worden op 26 februari bekendgemaakt en ze worden voorgesteld in Vastgoedmarkt van maart 2018. Vanaf 26 februari tot 4 juni 2018 kan er via Vastgoedmarkt.nl op de kandidaten worden gestemd.

Tijdens het Trendscongres van Vastgoedmarkt op 19 april 2018 gaan de vijf kandidaten onder leiding van de juryvoorzitter Cuno van Steenhoven, oud-directievoorzitter van DTZ Zadelhoff, de strijd met elkaar aan. Na afloop kunnen de toehoorders hun favoriet aanwijzen. De jury geeft voor het congres al een cijfer voor de blogs die door de kandidaten zijn geschreven. Op basis van deze aspecten worden door de jury drie finalisten voor de prijs genomineerd. Vervolgens kunnen de lezers van Vastgoedmarkt tot 4 juni 2018 via Vastgoedmarkt.nl stemmen op hun favoriet voor de prijs.

Slotdebat

Het slotdebat vindt plaats tijdens de vastgoedbeurs Provada 2018 in de Rai Amsterdam in de stand van Vastgoedmarkt. Op basis daarvan en de stemmen van de lezers op de website wordt de uiteindelijke prijswinnaar gekozen en de funda in business /Vastgoedmarkt Young Talent Award uitgereikt inclusief de waardecheque van de Amsterdam School of Real Estate.

Dit artikel is gepubliceerd in het januarinummer 2018 van Vastgoedmarkt.

Reageer op dit artikel