nieuws

Tech-bedrijven goed voor een derde Amsterdamse opname

Geen categorie

De technologiesector wordt steeds belangrijker voor de Amsterdamse kantorenmarkt. De sector is in de hoofdstad inmiddels al goed voor een derde van totale opname. Ook in Eindhoven en Utrecht spelen tech-bedrijven een steeds grotere rol binnen de kantorenmarkt

Tech-bedrijven goed voor een derde Amsterdamse opname

Dat stelt Rudolf de Boer, managing director CBRE, in zijn toelichting op het CBRE-rapport Understanding European Technology‘De  technologiesector wordt steeds belangrijker voor de Amsterdamse kantorenmarkt. De aantrekkingskracht wordt eveneens versterkt doordat de stad door de Europese Commissie is verkozen tot Europese hoofdstad van Innovatie. Waar voorheen financiële en zakelijke dienstverleners domineerden en voor de grootste opnamevolumes zorgden, zien wij nu dat technologiebedrijven deze rol over hebben genomen. De afgelopen drie jaar waren zij al verantwoordelijk voor het grootste opnamevolume en hun aandeel is groeiende. Waar in 2014 tech-bedrijven een kwart van het totale opnamevolume voor hun rekening namen, is dit aandeel inmiddels gestegen naar meer dan een derde van de totale opname. Overigens zien we deze ontwikkeling niet alleen in Amsterdam optreden, ook in Eindhoven en Utrecht spelen tech-bedrijven een steeds grotere rol binnen de kantorenmarkt.’

De technologiesector is de afgelopen jaren een van de belangrijkste drivers geweest van de opname in de Europese kantorenmarkt. Om de snelle groei en levendigheid van de Europese technologiesector inzichtelijk te maken is het rapport gepubliceerd. CBRE brengt de kenmerken en mogelijkheden van goed presterende tech-clusters en –steden in kaart en verkent de mogelijkheden voor de toekomst.

Europa telt 35 steden waar tenminste 40.000 mensen werkzaam zijn in de technologiesector. Amsterdam (13e plaats) en Utrecht (28e plaats) zijn twee van deze steden. Het groeiperspectief is gunstig en de aantrekkingskracht op tech-studenten en afgestudeerden is dan ook groot. De eerste plaats in deze ranglijst wordt ingevuld door Londen, gevolgd door Parijs en Berlijn. Onze hoofdstad is in Europees perspectief een relatief kleine stad maar scoort bovengemiddeld goed op indicatoren die op innovatie duiden, zoals het hebben van een gunstig vestigingsklimaat voor start-ups en de aantrekkingskracht van de stad op studenten. Dit levert Amsterdam een 13e plaats op.

De werkgelegenheid binnen de technologiesector in Europa is blijkens het rapport in de periode 2010-2015 met 9 procent  gestegen en groeide daarmee harder dan die van de totale kantoor gerelateerde werkgelegenheid (5.5 procent). Hoewel de werkgelegenheidscijfers de komende vijf jaar minder hard zullen stijgen, is de verwachting dat de werkgelegenheid binnen de technologiesector bovengemiddeld blijft groeien. Dit zal een belangrijke aanjager blijven van de opname op de kantorenmarkt.n een aantal belangrijke Europese kantorenmarkten is het huuraandeel van technologiebedrijven gestaag gegroeid van onder de 10 procent in 2008-2009 tot meer dan 16 procent in 2015. Dit percentage ligt daarmee hoger dan de bancaire en financiële sectoren in deze periode.

De technologiesector omvat een diverse groep aan activiteiten. Door het huisvesten van bijzondere sub sectoren op bepaalde locaties ontstaan er in zekere mate specialistische hubs. Dit is van belang bij het bepalen van de lokale vraag naar kantoorruimte en het identificeren van aanvullende commerciële vastgoedkansen. Zo heeft Berlijn bijvoorbeeld een relatief grote e-commerce sub-sector terwijl in Amsterdam technology hardware en software verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel van het totale opnamevolume. CBRE verwacht dat bedrijven binnen de sub sectoren IT-services en e-commerce in de komende jaren een dominante rol gaan innemen. Dit hangt onder meer samen met de bouw van een nieuw kantoor voor Booking.com en de snelle groei die dergelijke e-commerce-bedrijven doormaken.

Jos Tromp, eead of EMEA Research: ‘In Amsterdam vinden we een hoge concentratie technologische bedrijven, met name in het Centrum en aan de IJ-Oevers. Door de vraag van deze bedrijven is het aanbod van beschikbare kantoorruimte hier flink afgenomen. Als gevolg zijn de huurprijzen de afgelopen jaren gestegen waardoor deze nu richting de tophuurprijzen van de stad bewegen. Dit kan een belemmering vormen voor kleine, startende bedrijven die zich genoodzaakt zien zich buiten het centrum van de stad te huisvesten. Naast Amsterdam is Utrecht  een stad met een hoge concentratie IT-medewerkers (45.750). Een groot deel hiervan is gehuisvest op Papendorp. Utrecht is daarnaast een grote studentenstad, wat gunstig is voor het aantrekken van jong talent.

Reageer op dit artikel