nieuws

Veel vraag naar leegstaande kerken

Geen categorie

Het nationaal samenwerkingsverband Agenda Toekomst Religieus Erfgoed luidt de noodklok over dreigende leegstand van religieus erfgoed. Maar volgens de grootste kerkmakelaar van het land, Reliplan, doet de markt gewoon zijn werk. ‘De vraag overtreft ruimschoots het aanbod.’

Mirjam Blott en Frank Strolenberg van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed vinden het lastig om precieze ramingen te geven van het dreigende leegstandsprobleem. Zij wijzen op het gebrek aan transparantie en de enorme snelheid waarmee de effecten van de ontkerkelijking zich nu manifesteren, vooral voor katholieke kerkgebouwen. De kerken waarschuwen in ieder geval  herhaaldelijk voor een dreigende vloedgolf aan leegkomende kerkgebouwen die zonder adequaat overheidsoptreden zullen verloederen.  

Een groot aantal gemeenten heeft nog geen flauw idee hoe ze moeten omgaan met vrijgekomen religieus erfgoed, betoogt Strolenberg: ‘De effecten van de ontkerkelijking zijn veel groter dan wij aanvankelijk dachten. Vooral bij de katholieke kerk gaat het nu heel hard. Gemeenten zullen daarvoor snel beleid moeten ontwikkelen om die dreigende leegstand in goede banen te leiden, anders  hebben zij straks na de kantoren en de winkels er een nieuw leegstandsprobleem bij.’

Het acht franchisevestigingen tellende Reliplan, dat ook bemiddelt in maatschappelijk en ander bijzonder vastgoed, claimt in ons land het leiderschap als makelaar in religieus erfgoed.Gemiddeld staan kerkgebouwen en kloosters niet langer dan zes maanden te koop volgens Reliplan-directeur Mickey Bosschert. Grootste afnemers van overtollige katholieke en protestants-christelijke kerkgebouwen zijn vgeen maatschappelijke instellingen of commerciële partijen, zoals vaak wordt gedacht, maar de vele bloeiende kerkgenootschappen en spirituele organisaties die Nederland rijk is. Het betreft bijvoorbeeld Jehova Getuigen, migrantenkerken, Molukse kerken, de Syrische-orthodoxe kerk en Poolse katholieken. ‘Daar gaat 60 procent van het aanbod naar toe’, schat zij.

Beleggen in religieus vastgoed kan echter zeer aantrekkelijk zijn. Vooral als je als ontwikkelende belegger een leegstaand kerkgebouw opkoopt, herontwikkelt tot bijvoorbeeld woningen, winkels, hotel of kantoorruimte,  en ook nog goed de weg weet in de vele subsidieregelingen, legt Bosschert uit. ‘De rendementen beginnen bij 8,5 procent en lopen op tot wel 15 à 17 procent per jaar.’

Ook voor religieus erfgoed geldt het adagium ‘locatie, locatie’. Toch maakt het volgens deze kerkenmakelaar niet eens zoveel uit of de lege kerkgebouwen staan in Amsterdam, Utrecht, het Land van Maas en Waal of het Friese platteland.

Meer over het hergebruik van leegstaande kerken in het novembernummer van Vastgoedmarkt, dat donderdag 17 november verschijnt.

Reageer op dit artikel