nieuws

Minder dan helft woningvraag ingevuld

Geen categorie

Nog niet eens de helft van de vraag naar vrijesectorhuurwoningen wordt op dit moment ingevuld. Dat concludeert Stec groep op basis van onderzoek in 105 gemeenten.

Minder dan helft woningvraag ingevuld

Het advies van minister Stef Blok (Wonen) is om zeker 30 procent van de te bouwen woningen met vrijesectorhuurwoningen in te vullen. In de praktijk is dit bij de meeste gemeenten nog niet uitgewerkt in doelstellingen, bleek uit onderzoek dat Stec groep tijdens het congres Vrije Sector Huur 2016 van Spryg Real Estate Academy op 3 november presenteerde. Onder leiding van dagvoorzitter Hamit Karakus (Platform31) werd samen met gemeenten, woningcorporaties en beleggers een pragmatische actielijst opgesteld om het tekort aan middeldure huur (711-900 euro per maand) op te lossen.

‘Als een gemeente visie heeft, dan ontbreekt het vaak aan concrete doelstellingen. Als de verschillende spelers zo doorgaan, dan gaat er niets veranderen. Gemeenten vinden het lastig om de woonopgave te vertalen naar sturingsmiddelen, kennen de spelers niet én hebben onvoldoende kennis van de grondwaarde. Daarnaast hebben niet alle gemeenten grond in hun bezit’, zei Stec-directeur Peter van Geffen.

Ze kwamen unaniem tot de volgende actiepunten: Pak het regionaal aan: de huren verschillen per regio, zoek per regio de bandbreedte van de liberalisatiegrens met elkaar op; Werk in driehoeksverband: gemeente, corporatie en belegger; Let daarbij ook op kwaliteit, in termen van duurzaamheid, woonoppervlak en energieverbruik; Wees flexibel: de woonbehoefte verandert, vanwege diversiteit aan woonconsumenten. Voorkom het oude langetermijndenken bij woningbouw.

IVBN-voorzitter en directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Henk Jagersma voorziet grote problemen doordat de gemeenten niet op tijd inspelen op deze woningvraag. Daarnaast ziet hij dat de belangrijke spelers voor het uitvoeren van de doelstellingen elkaar niet kennen. Gemeenten, corporaties en marktpartijen spreken elkaars taal niet. Volgens Jagersma profiteren ook woningcorporaties van de extra productie van middeldure huurwoningen, omdat scheefwoners sociale huurwoningen voor lage inkomens achterlaten.

Woningcorporaties als Stadgenoot (grootste corporatie in Amsterdam) erkennen dan ook de noodzaak van het ontwikkelen van vrijesectorhuurwoningen om doorstroom te creëren. De algemene gedachte dat beleggers alleen geïnteresseerd zijn in het topsegment van de vrijesectorhuur klopt niet. Zo is het Amerikaanse Greystar vooral actief in het lagere segment. Institutionele beleggers als Syntrus Achmea, Bouwinvest en MN investeren ook in het lagere middensegment. (MvL)

Reageer op dit artikel