nieuws

McKinsey luidt noodklok detailhandel

Geen categorie

Niet tijdig ingrijpen in de Nederlandse detailhandel leidt tot een banenverlies van 55.000 tot 130.000 en een krimp van het bbp van 0,3 tot 1 procentpunt tegen 2025. Bij ongewijzigd beleid is bovendien 20 tot 35 procent van de winkelruimte overbodig.

McKinsey luidt noodklok detailhandel

Dat concludeert adviesbureau McKinsey & Company in een onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse detailhandel dat is opgesteld in opdracht van brancheorganisatie Detailhandel Nederland. Toekomstige verschuivingen in de bevolkingssamenstelling, consumentengedrag, technologische innovatie en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat in de periode tot 2025 nieuwe kansen en bedreigingen ontstaan voor de Nederlandse detailhandel.

Een deel van de detailhandel is onvoldoende in staat zich hieraan aan te passen. Consumenten laten deze retailers links liggen, terwijl andere consumenten steeds vaker uitwijken naar (buitenlandse) online retail platforms als Alibaba, Amazon en Ebay. Niet alleen groeit de online markt van non-food producten in Nederland harder (gemiddeld 16 procent per jaar) dan in buurlanden. Het aandeel van buitenlandse etailers stijgt snel. Hun online-verkopen in Nederland groeiden in 2014 en 2015 met 32 procent. Hun marktaandeel bedroeg in 2015 14 procent in Nederland. Als deze groeitrend doorzet zal dat in 2025 zijn gestegen naar 20 tot 40 procent.

Zowel op individueel als gezamenlijk niveau is daarom actie nodig om de sector versneld te herstructureren en groeimogelijkheden te realiseren, schrijft McKinsey. Niet tijdig ingrijpen kan grote gevolgen hebben: een afname in de werkgelegenheid die kan oplopen. Ook dreigt in dat geval een verdere toename van de winkelleegstand: McKinsey schat dat bij ongewijzigd beleid 20 tot 35 procent van de huidige en geplande winkelruimte overbodig zou kunnen worden, vooral in non food’.

Om herstructurering mogelijk te maken zou de overheid samen moeten werken met de sector om structurele barrières – zoals inflexibele bestemmingsplannen, ongewenste prikkels in de vastgoedsector en inflexibiliteit in de arbeidsmarkt – weg te nemen. Individuele winkeliers zullen versneld hun winkelportfolio en personeelsbestand moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Detailhandel Nederland pleit voor de oprichting van opleidingsinstituten zoals de horeca hbo-hotelscholen heeft.

Het is belangrijk dat individuele winkeliers zelf meer innoveren en zich onderscheiden in winkelbeleving – in de combinatie aanbod van goederen en diensten, gemak, service, vermaak en inspiratie. Veel spelers zullen door de hele keten heen moeten samenwerken om de steeds hogere verwachtingen van de klant waar te maken en winstgevend te blijven. Dit vereist flinke aanpassingen in het organisatiemodel en de talentopbouw.

Nederlandse online marktplaatsen zullen moeten inzetten op een lokaal producten- en dienstenaanbod, een naadloze integratie van online en offline en versnelde invoering van technologie. Ten slotte zullen in samenwerking met winkeliers ook andere partijen aan de slag moeten. Vastgoedeigenaren en winkeliers moeten samenwerken om meer variatie en beleving te creëren in de resterende winkelgebieden. (MvL)

Reageer op dit artikel