nieuws

IVBN: 30 procent gronduitgifte naar middeldure huur

Geen categorie

Het aantal ontwikkellocaties voor huurwoningen in de steden moet flink omhoog. Bij elke gronduitgifte moet minstens 30 procent worden gereserveerd voor middeldure huurwoningen.

IVBN: 30 procent gronduitgifte naar middeldure huur

Dat zei Henk Jagersma, directievoorzitter van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en voorzitter van de IVBN, op 3 november op een congres van Spryg Real Estate Academy in Den Haag. Volgens Jagersma doen gemeenten nu veel te weinig om de enorme vraag naar middeldure huurwoningen op te vangen. Vooral aan woningen voor de middeninkomens is een grote behoefte.

‘De sleutel ligt bij de gemeenten, want zowel consumenten als de institutionele beleggers staan te springen om dit type woningen. Er is veel vraag en veel geld. We kunnen de bewoner en de financier bij elkaar brengen, mits de gemeenten de deur van het slot halen.’ De komende decennia krijgt Nederland er naar verwachting 1 miljoen huishoudens bij, vooral in de steden. Het grootste deel van die groei bestaat uit alleenstaande senioren, met bovengemiddeld veel lage en middeninkomens. Daarnaast zoeken steeds meer starters op de woningmarkt een woning in de steden.

Voor deze groepen is sociale huur of koop vaak geen optie. Jagersma betoogt dat deze trends heel duidelijk zijn maar niet worden vertaald in beleid voor de woningmarkt. ‘Dat betekent nog langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen, terwijl die in veel steden al zeer hoog zijn. Een jongere met een mbo-opleiding komt in veel steden niet of nauwelijks aan een eigen woning. Dat is maatschappelijk onacceptabel. Meer middeldure huurwoningen zorgen voor meer aanbod, wat ook een rem zet op de huurstijgingen.’

Institutionele beleggers willen graag samenwerken met gemeenten en woningcorporaties om samen meer betaalbare woningen te realiseren, aldus de IVBN-voorzitter. ‘Wij kunnen heldere afspraken maken over de betaalbaarheid van nieuwe woningen, inclusief de huurstijgingen in de komende jaren. Dat is ook goed voor de doorstroming vanuit sociale huurwoningen. En we willen nog meer samenwerken in de wijken, waarbij de corporaties zorgen voor de sociale huur, de beleggers voor de middeldure huur en de gemeente voor de openbare ruimte. We kunnen elkaar helpen, dus laten we dat doen.’

Reageer op dit artikel