nieuws

Groen licht voor centrumplan Leidschendam-Voorburg

Geen categorie

De gemeenteraad van Leidschendam Voorburg heeft tijdens de raadvergadering van 15 november unaniem besloten dat het college van B&W de verdere planvorming van het centrumplan Huygenskwartier met Waaijer Projectrealisatie ter hand kan nemen.

Waaijer Projectrealisatie heeft samen met Hoogvliet Beheer en RPHS+ het initiatief genomen om aan Leidschendam-Voorburg een verkennend stedenbouwkundig  onderzoek te presenteren naar de herontwikkelingsmogelijkheden van het gemeentehuis en de Hoogvliet supermarktlocatie in het Huygenskwartier in Voorburg.  Met het vertrek van de gemeentelijke diensten uit het monumentale raadhuis aan Herenstraat 42 en het naast- en achtergelegen jaren kantoorgebouw uit de jaren tachtig is deze locatie leeg komen te staan. Om de negatieve gevolgen van leegstand te voorkomen is een spoedige, nieuwe en duurzame invulling van deze plek noodzakelijk. Verder heeft de huidige Hoogvliet-supermarkt behoefte aan een grotere winkel. In de stedenbouwkundige verkenning worden beide vraagstukken als één integrale herontwikkelingsopgave benaderd. Het resultaat is een visie op het gebied die de aanwezige hoogteverschillen benut en de huidige winkelstructuur versterkt. Door intensief, duurzaam ruimtegebruik ontstaan ook mogelijkheden om 120 parkeerplaatsen in een parkeergarage toe te voegen en de woonfunctie in het Huygenskwartier te versterken met nieuwe kleinschalige woonmilieus.

Reageer op dit artikel