nieuws

250 bedrijventerreinen energieneutraal

Geen categorie

Binnen vijf jaar moet 250 bedrijventerreinen energieneutraal zijn. Dat is het streven van een stichting bestaande uit TNO, Oost NV, de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederlans en WM3 Energie.

De enerigebesparing die bereikt zou kunnen worden is 32 Petajoule, bijna een derde van doelstellingen van het Energieakkoord (100 Petajoule in 2020).  De stichting BE+ (bedrijventerrein energie positief) realiseert met de energiebesparing een vermindering van de CO2-uitstoot van 3.000 kiloton per jaar. Daarmee wordt niet alleen invulling gegeven aan het Energieakkoord, maar ook vooruitgelopen op het kabinetsvoorstel ‘Nederland circulair in 2050’ dat op 27 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd. BE+ begint met tien bedrijventerreinen en vanaf 2017 tot en 2021 stromen per kwartaal tien tot vijftien bedrijventerreinen in.

Per bedrijventerrein gaat BE+ uit van een voorzichtige gemiddelde schatting van 4 miljoen eruo aan investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, led-verlichting, windmolens, warmtenet of biomassacentrale. Dat betekent dat de investeringskosten 250 x minimaal 4 miljoen = minimaal 1 miljard euro bedragen.

WM3 Energie heeft afspraken gemaakt met een externe financier die 70 procent van de investeringen financiert voor de eerste twee jaar. De resterende financiering van 30 procent voor de eerste twee jaar wordt gerealiseerd door bijdragen van preferred suppliers en zo mogelijk een lening van de Europese Investeringsbank in het kader van de EFSI-gelden van de EU/voorzitter Juncker. Na twee jaar financiert de externe financier 100 procent van de investeringen (2019-2021). Door deze vorm van financieren is voor de ondernemers per bedrijventerrein de cashflow neutraal. Wat ze nu per maand betalen blijven ze betalen, enerzijds betreft dat een gedaalde energierekening en anderzijds een bedrag voor de aflossingen van investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen. Nadat de investeringen zijn afgelost zijn de zonnepanelen of warmtepompen nog vele jaren productief. Vanaf dat moment is het pure winst voor de ondernemer.

BE+ gaat voor de verduurzaming per bedrijventerrein met lokale verduurzamers in zee. De verwachting is dat dit resulteert in 2.500 lokale banen.

 

Reageer op dit artikel