nieuws

RICS pleit voor meer diversiteit in vastgoedsector

Geen categorie

RICS spoort bedrijven in de vastgoedsector aan om zelf diversiteitsbeleid te ontwikkelen. RICS organiseerde hierover een forum op vastgoedbeurs Expo Real in München.

Diversiteit is volgens RICS de strategie om het talent aan te trekken dat in de toekomst een sleutelrol kan vervullen. Het RICS rapport Our changing World: Let’s be ready adviseert bedrijven talent met diverse achtergronden aan te trekken. Mannen, vrouwen, etnische minderheden, jongeren en ouderen en mensen met uiteenlopende seksuele geaardheid. Wendy Verschoor, voorzitter RICS Nederland, verzorgde de Nederlandse bijdrage aan het forum. ‘De complexiteit neemt toe, diversiteit leidt ertoe dat er meer oog is voor een meerdimensionale, integrale benadering van vraagstukken.’

Op het gebied van diversiteit in het personeelsbestand blijkt Nederland de hekkensluiter: slechts 10 procent van de leden is vrouw. Het gemiddelde ligt bij RICS op 18 procent. Rusland scoort met 35 procent het hoogst. Etnische minderheden zijn binnen RICS wereldwijd met gemiddeld 4 procent nauwelijks vertegenwoordigd, net als mensen met beperkingen, die niet verder komen dan 1 procent. Gegevens ontbreken over leden die lesbisch zijn, gay, bisexueel of transgender.

RICS wil zelf het goede voorbeeld geven en voert de campagne SurveyingTheFuture om de noodzakelijke gedragsverandering te bevorderen. Tijdens de campagne worden workshops over diversiteit georganiseerd, waarbij mensen met verschillende achtergronden vertellen hoe ze in het beroep zijn gekomen en wat ze doen om de belemmeringen in de sector te overwinnen.

Amanda Clack, voorzitter van RICS zei tijdens het Forum over diversiteit: ‘Om een toekomstbestendig personeelsbestand te creëren, moet de beroepsgroep de diversiteit weerspiegelen van de samenlevingen waarin wij werken. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop we talent aantrekken, vasthouden en ontwikkelen. Er zijn vele morele en sociale redenen om de diversiteit van ons personeelsbestand te bevorderen, maar voor mij heeft diversiteit vooral een zakelijk belang. Zonder diversiteitsbeleid missen wij straks een belangrijk deel van de groep mensen die een sleutelrol moeten gaan vervullen.’

Reageer op dit artikel