nieuws

Probleemleningen Zuid-Europa hinderen markt

Geen categorie

De bereidheid van Europese banken om vastgoed te financieren de afgelopen twee jaar is toegenomen. Door strengere regelgeving zal dat met name in ‘probleemlanden’ niet leiden tot extra leninguitgifte.

Dat schrijft KPMG in zijn Property Lending Survey 2016. De toegenomen bereidheid bij banken heeft vooral te maken met de lage rente, het opkoopprogramma van de ECB en het verbeterde economische klimaat. ‘Het blijft echter onzeker of de extra liquiditeit leidt tot een toename in de uitgifte van (nieuwe) leningen in alle landen van Europa’, constateert Sander Grunewald van KPMG Real Estate Advisory.

Dat wordt volgens hem met name veroorzaakt door fragiele regionale financiële systemen, strengere regelgeving en de hoge mate van niet-presterende leningen in een aantal Europese landen. In het afgelopen jaar is er sprake geweest van een sterke afbouw van de schulden in de Europese markt. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal portefeuilletransacties. Voor de toekomst is de verwachting dat het afstoten van non-core- en niet-presterende leningen een nadrukkelijk agendapunt blijft bij de Europese banken, voorziet Grunewald.

‘We zien dat steeds meer banken in West-Europa erin slagen om hun niet-presterende leningen te verkopen. Van de ontwikkelde landen hebben met name banken in Spanje en Italië nog te maken met een groot aantal zeer problematische leningen. Voor Spanje ligt dit percentage op ongeveer 20 procent, voor Italië op zo’n 35 procent. De banken verwachten echter dat door herstructurering een oplossing gevonden kan worden voor een groot deel van de problematische leningen.’

Reageer op dit artikel