nieuws

NHG verruimt bovengrens

Geen categorie

De bovengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 januari 2017 omhoog naar 245.000 euro. Nu is dat nog in 2016 nog 231.132 euro. Vanaf die datum wordt de NHG jaarlijks gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.

NHG verruimt bovengrens

Dat maakte het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bij  de publicatie van zijn kwartaalcijfers bekend.  Van het aantal verstrekte hypotheken binnen het bereik van de NHG is de eerste drie kwartalen van 2016 circa 74 procent met NHG verstrekt.

Het absolute aantal afgesloten garanties daalde het afgelopen kwartaal. De afname hangt samen met de sterk stijgende prijzen voor woningen ten opzichte van de gelijk gebleven NHG grens, waardoor minder hypotheken voor de NHG in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2017 wordt de NHG jaarlijks gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.

In het derde kwartaal is het garantievermogen van het waarborgfonds verder toegenomen. Dit heeft te maken met de verdere afname van het aantal verliesdeclaraties door de structurele verbetering op de woningmarkt, die groter was dan de afname in inkomsten uit nieuwe garantieverstrekkingen. Deze ontwikkelingen bieden het WEW de gelegenheid om ‘met een gezonder fonds verder te werken aan een NHG voor specifieke doelgroepen in de woningmarkt, zoals zzp’ers en starters’.

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: ‘Met de koppeling aan de gemiddelde woningwaarde bedienen we weer dezelfde groep als voor de crisis: mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen. Ondertussen heeft deze groep te maken met nieuwe uitdagingen rondom wonen en andere mogelijkheden bij de financiering daarvan. Nu de gezondheid van het fonds toeneemt, kunnen wij ons steeds meer richten op deze nieuwe uitdagingen voor onze klanten. Waar we met NHG kunnen bijdragen aan oplossingen, zullen wij dat doen.’

Het WEW is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en neemt al ruim 20 jaar de uitvoering en het beleid van de Nationale Hypotheek Garantie voor haar rekening. Zo heeft het WEW sinds de oprichting zo’n 1,5 miljoen huishoudens aan een passende hypotheek geholpen, konden vele mensen met betalingsproblemen in hun woning blijven wonen en zijn ruim 23.000 verliezen opgevangen.

Reageer op dit artikel